Indberetning af oppumpede vandmængder

Du har modtaget indberetningsbrevet for 2022 i din Digitale Postkasse. I brevet er et link til den hjemmeside hvor indberetningen skal foregå. Linket er unikt, og du vil modtage et brev for hvert vandindvindingsanlæg du skal indberette for. Følg vejledningen på hjemmesiden.

Har du spørgsmål, eller har du ikke modtaget brev i din Digitale Postkasse med login-oplysninger fra kommunen, kan du kontakte os på vandindberetning@holstebro.dk.

Sidste frist for indberetning var 1. februar 2023.

Indberet både for anlæg og boring

Et anlæg

Et anlæg er en overordnet enhed med en eller flere boringer tilknyttet.

Teknik og Miljø

Grundvand

mail Send sikker besked

phone 96117562

Kirkestræde 11
7500 Holstebro