Indberetning af indvundne vandmængder i 2023

Som ejer af et vandindvindingsanlæg med tilladelse til at indvinde grundvand eller overfladevand, skal du hvert år indberette den årlige indvundne mængde. 

Indberetning af oppumpede vandmængder for 2023

Den 20. og 21. december 2023 sender Holstebro kommune et brev ud med indberetning af oppumpede vandmængder for 2023 for anlæg med en tilladelse enten til din Digitale Postkasse, per brev eller per e-mail. I brevet finder du et unik link til en hjemmeside, hvor du kan indberette de oppumpede vandmængder. Du modtager et link per tilladelse du har.

For at indberette skal du have følgende oplysninger:

  • Målerstart
  • Målerslut
  • Omregningsfaktor

herefter vil systemet udregne den oppumpede vandmængde direkte.

Hvis du har et anlæg med flere boringer, skal du selv udregne den samlede mængde der er oppumpet, og bruge ”Skøn/Summeret vandmængde (m3)” som metode, hvorefter det er muligt at indtaste vandmængde direkte.

Sidste frist for indberetning er 1. februar 2024.

Indberet både for anlæg og boring

Et anlæg

Et anlæg er en overordnet enhed med en eller flere boringer tilknyttet.

Teknik og Miljø

Grundvand

mail Send sikker besked

phone 96117561

Kirkestræde 11
7500 Holstebro