Indberetning af indvundne vandmængder er afsluttet

Indberetning af oppumpede vandmængder i 2022 åbner ved udgangen af året. Du modtager brev i din virksomheds digitale postkasse, når det er tid til at indberette. Fristen for indberetning af mængder i 2022 er 1. februar 2023.

Teknik og Miljø

Grundvand

mail Send sikker besked

phone 96117562

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Hvis du har spørgsmål om grundvand og drikkevand, kontakt venligst Teknik og Miljø ved at bruge "Send sikker besked" knappen.