Politik for informationssikkerhed

  • Print
  • Forstør tekst

Data er en vigtig ressource for Holstebro Kommune. Derfor er informationssikkerheden en vigtig og nødvendig forudsætning for kommunens forvaltning.

Holstebro Kommune er jf. Persondataforordningen, dataansvarlig for de personoplysninger, som kommunen ligger inde med. Derfor skal vi altid behandle data på en måde, der lever op til gældende lovgivning og borgernes forventninger.

Politik for informationssikkerhed omfatter hele kommunens forvaltning – også private og andre offentlige institutioner, der behandler data på vegne af Holstebro Kommune. 

Informationssikkerheden er bygget op i tre niveauer:

  • En overordnet politik for informationssikkerhed
  • Retningslinjer for informationssikkerhed
  • Procedurer og vejledninger på områder hvor der er behov herfor

Alle medarbejdere i Holstebro Kommune har pligt til at sætte sig ind i de til enhver tid gældende regler for informationssikkerheden. Informationerne vil være tilgængelige via Holstebro Kommunes intranet.


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 05. januar 2023 af Jacky Hansen