Center Vest, Sdr. Nissum

Facade billede

Center Vest

Center Vest har rødder  mange år tilbage. Til tiden hvor forstanderinden boede på 1. sal. Den gamle del af centret står stadig som en rigtig flot bygning.

Centret ligger lige midt i Sdr Nissum, der er en lille by med mange gode traditioner. Der er en meget stor og aktiv vennekreds, der laver arrangementer, som f.eks banko, fællessang og udflugter for beboerne.

Boligerne bærer præg af at være bygget i forskellige tider. Der er et-rumsboliger og to-rumsboliger. De er alle rummelige og har eget badeværelse og thekøkken.

Der findes også et dagcenter  på Center Vest for selvhjulpne pensionister og efterlønsmodtagere, som har åbent hver onsdag fra kl. 13.30-16.00.

Værdierne for Center Vest udspringer af det gode samarbejde med borgerne i byen og beboerne. Der er en stor følelse af integritet og beboerne er en aktiv del  af huset

Vores kerneopgave er: 

  • På Center Vest vil vi støtte den enkelte beboers hverdagsliv, hvor vi  gennem nærvær  skaber   tryghed, glæde  og livskvalitet.

Der er et godt naboskab på Center Vest.

Alle plejecenter har en bestyrelse nedsat, som skal være med til at forme de værdier,

  • der skaber trivsel for beboerne,
  • et godt arbejdsmiljø for de ansatte og
  • et inkluderende miljø for pårørende og frivillige.

Ønsker du at læse mere om, hvad en bestyrelse arbejder med, kan du læse mere her: Bestyrelse på plejecentre

Du er også velkommen til at kontakte plejecentret for at få yderligere oplysninger.

For at sikre at kvaliteten af plejeboligerne opfylder kravene, føres der tilsyn fra kommunens side og fra Sundhedsstyrelsen. 

Du kan læse mere om, hvordan vi fører tilsyn med plejeboliger/plejehjem i Holstebro Kommune.

Social og Sundhed

Center Vest

mail sundhed@holstebro.dk
phone 96114470

Kirkebyvej 9, Sdr. Nissum
6990 Ulfborg