Center Vest, Sdr. Nissum

Facade billede

Center Vest

Center Vest har rødder  mange år tilbage. Til tiden hvor forstanderinden boede på 1. sal. Den gamle del af centret står stadig som en rigtig flot bygning. 

Centret ligger lige midt i Sdr Nissum, der er en lille by med mange gode traditioner. Der er en meget stor og aktiv vennekreds, der laver arrangementer, som f.eks banko, fællessang og udflugter for beboerne.

Center Vest består af 3 afdelinger med i alt 21 boliger. Boligerne bærer præg af at være bygget i forskellige tider. Der er et-rumsboliger og to-rumsboliger. De er alle rummelige og har eget badeværelse og thekøkken.

Der findes også et dagcenter  på Center Vest for selvhjulpne pensionister og efterlønsmodtagere, som har åbent hver onsdag fra kl. 13.30-16.00.

Center Vest har 21 boliger, der er fordelt på følgende vis:

  • 7 plejeboliger
  • 8 ældreboliger
  • 6 MTO pladser (midlertidige opholds pladser)

Værdierne for Center Vest udspringer af det gode samarbejde med borgerne i byen og beboerne. Der er en stor følelse af integritet og beboerne er en aktiv del  af huset

Vores kerneopgave er: 

  • På Center Vest vil vi støtte den enkelte beboers hverdagsliv, hvor vi  gennem nærvær  skaber   tryghed, glæde  og livskvalitet.

Der er et godt naboskab på Center Vest.

8 plejecenter har en bestyrelse nedsat, som skal være med til at forme de værdier,

  • der skaber trivsel for beboerne,
  • et godt arbejdsmiljø for de ansatte og
  • et inkluderende miljø for pårørende og frivillige.

Bestyrelsesmedlemmerne er nu valgt på de 8 plejecentre, og en oversigt over valgte medlemmer, kan du se på siden om medlemmer.

Der bliver udarbejdet et referat efter hvert møde - disse kan du læse på siden - Referater fra bestyrelsesmøder.

Ønsker du at læse mere om, hvad en bestyrelse arbejder med, kan du læse mere her: Bestyrelser på plejecentre.

Du er også velkommen til at kontakte de enkelte plejecenter for at få yderligere oplysninger.

Bruger- pårørenderåd

De 2 diakonhjem - Plejecenter Thorshøj og Vinderup Plejehjem har bruger- pårørenderåd. Kontakt plejecentrene, hvis der ønskes yderligere oplysninger. 

For at sikre at kvaliteten af plejeboligerne opfylder kravene, føres der tilsyn fra kommunens side og fra Sundhedsstyrelsen. 

Du kan læse mere om, hvordan vi fører tilsyn med plejeboliger/plejehjem i Holstebro Kommune.

Social og Sundhed

Center Vest

mail sundhed@holstebro.dk
phone 96114470

Kirkebyvej 9, Sdr. Nissum
6990 Ulfborg