Industriarealet Ulfborg syd

Beskrivelse

Erhvervsområdet er beliggende ved ”industriarealet” i Ulfborg Syd.

Pris

96 kr. pr. m2.

Prisen skal tillægges moms på 25%.

Prisen er excl. tilslutningsbidrag til kloak, vand og el samt udgifter i forbindelse med handelens berigtigelse.

Erhvervsgrunde Industriarealet i Ulfborg

 

Områdets anvendelse, bebyggelsens omfang samt udstykning og forkøbsret

Området må kun anvendes til erhverv i form af industri, håndværk, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og administration.
Bygningers rumfang: max. 2½ m3 pr. m2 grundareal.

Bebyggelsesprocent: max. 50% af grundarealet.
Bygningers højde: max. 10 m over terræn.
Grundene udstykkes i størrelser efter købers ønske, i det omfang de resterende arealer kan udnyttes på en hensigtsmæssig måde, dog må grunde ikke udstykkes med et areal på mindre end 2000 m2.

I tilfælde af usolgte naboarealer vil der være mulighed for mod betaling af et reservationsgebyr at få forkøbsret hertil i indtil 3 år. 


keyboard_arrow_up