Industriarealet Ulfborg Syd

Ulfborg er med sine ca. 2000 indbyggere den største by i den vestlige del af Holstebro Kommune og ligger cirka 25 minutter fra Holstebromotorvejen.

Anvendelse og profil

Området må kun anvendes til erhverv i form af industri, håndværk, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og administration.

Se stort kort
Se byggegrunde i Ulfborg

Pris

96 kr. pr. m2.

Prisen skal tillægges moms på 25%.

Prisen er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, vand og el samt udgifter i forbindelse med handlens berigtigelse.

Om udstykningen

Grundene udstykkes i størrelser efter købers ønske, i det omfang de resterende arealer kan udnyttes på en hensigtsmæssig måde, dog må grundene ikke udstykkes med et areal på mindre end 2000 m2.

I tilfælde af usolgte naboarealer vil der være mulighed for at få forkøbsret hertil i indtil 3 år. Der vil blive opkrævet et reservationsgebyr.

Andre virksomheder i området

Ulfborg området er præget af en blanding af mindre håndværks og handelsvirksomheder samt enkelte produktionsvirksomheder. Ulfborg ligger centralt mellem Ringkøbing, Lemvig og Holstebro.

Bebyggelsens omfang

Bygningers rumfang

Max. 2½ m3 pr. m2 grundareal

Bebyggelsesprocent

Max. 50% af grundarealet

Bygningers højde

Max. 10 m over terræn

Kontakt os

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7684
teknik.miljoe@holstebro.dk

Hvorfor os?

Vi ønsker at give gode vilkår for vækst i nye og eksisterende virksomheder samt være en attraktiv sparringspartner for erhvervslivet.

Vi har et Lokalt Koordineret Samarbejde mellem uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområderne i Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner. Samarbejdet gør det nemmere og mere overskueligt for dig som virksomhedsejer, at benytte dig af de services og programmer, som findes på områderne. 

Du kan altid kontakte os uforpligtet på enten mail eller telefon, og høre mere om de muligheder der er.

Iværksætteri

For dig, der ønsker at starte egen virksomhed, tilbyder STARTVÆKST Holstebro individuel vejledning samt introduktionsmøder og iværksætterkurser.

STARTVÆKST Holstebro er gratis erhvervsservice, herunder vejledning af iværksættere og virksomheder. På STARTVÆKST Holstebros hjemmeside finder du din lokale konsulent, der er behjælpelig i processen.

Erhvervsservice

Det skal være så nemt som muligt for virksomheder at komme i kontakt med Holstebro Kommune. Erhvervsservice finder rundt i det kommunale system og sørger for, at du kommer i forbindelse med den rigtige medarbejder.

Ring til Erhvervskontakten på tlf. 9611 3983 eller skriv på erhvervsservice@holstebro.dk.

Kontakt

Grundsalg

Borgmesterkontoret


Tekniske oplysninger

Teknik og Miljø - Anlæg