Tilskud til private- og puljeinstitutioner

Private institutioner

Takster for 2021.
Som følge af Undervisningsministeriets pulje til minimumsnormeringer er tilskuddet til private institutioner hævet i forhold til først udmeldte tilskudssatser.

Tilskud

Det årlige nettotilskud for børn i alderen 0-2 år.

Taksterne for 2021:

 • Min. 48 timer pr. uge: 103.499 kr.
  (Før 101.617 kr.)
 • Min. 35 timer pr. uge: 92.527 kr.
  (Før 91.021 kr.)
 • Min. 30 timer pr. uge: 71.412 kr.
  (Før 70.113 kr.)
  (Tilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov)

Det årlige nettotilskud for børn i alderen 3-5 år.

Taksterne for 2021:

 • Min. 51,5 timer pr. uge: 55.606 kr.
  (Før 53.704 kr.)
 • Min. 35 timer pr. uge: 44.612 kr.
  (Før 43.091 kr.)
 • Min. 30 timer pr. uge: 38.354 kr.
  (Før 37.042 kr.)
  (Tilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov)

Bygningstilskud

Det årlige nettotilskud for børn i alderen 0-2 år.

Taksterne for 2021:

 • Min. 48 timer pr. uge: 5.658 kr.
  (Før 5.555 kr.)
 • Min. 35 timer pr. uge: 4.526 kr.
  (Før 4.444 kr.)
 • Min. 30 timer pr. uge: 3.904 kr.
  (Før 3.833 kr.)
  (Tilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov)

Det årlige nettotilskud for børn i alderen 3-5 år.

Taksterne for 2021:

 • Min. 51,5 timer pr. uge: 2.373 kr.
  (Før 2.291 kr.)
 • Min. 35 timer pr. uge: 1.898 kr
  (Før 1.833 kr.)
 • Min. 30 timer pr. uge: 1.636 kr.
  (Før 1.581 kr.)
  (Tilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov)

Administrationstilskud

Det årlige nettotilskud for børn i alderen 0-2 år.

Taksterne for 2021:

 • Min. 48 timer pr. uge:  3.450 kr.
  (Før 3.387 kr.)
 • Min. 35 timer pr. uge: 2.760 kr.
  (Før 2.710 kr.)
 • Min. 30 timer pr. uge:  2.380 kr.
  (Før 2.337 kr.)
  (Tilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov).

Det årlige nettotilskud for børn i alderen 3-5 år.

Taksterne for 2021:

 • Min. 51,5 timer pr. uge: 1.854 kr.
  (Før 1.790 kr.)
 • Min. 35 timer pr. uge: 1.483 kr.
  (Før 1.432 kr.)
 • Min. 30 timer pr. uge: 1.278 kr.
  (Før 1.235 kr.)
  (Tilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov).

Private skoler

Takster for 2021.

Tilskud

Det årlige nettotilskud for børn i førskolegrupper.

Taksterne for 2021:

 • Min. 51,5 timer pr. uge: 34.640 kr.

Bygningstilskud

Det årlige nettotilskud for børn i førskolegrupper.

Taksterne for 2021:

 • Min. 51,5 timer pr. uge: 1.561 kr.

Administrationstilskud

Det årlige nettotilskud for børn i førskolegrupper.

Taksterne for 2021:

 • Min. 51,5 timer pr. uge: 1.220 kr.

Puljeinstitutioner

Taksterne for 2021.

Tilskud

Det årlige nettotilskud for børn i alderen 0-2 år.

Taksterne for 2021:

 • Min. 48 timer pr. uge: 102.251 kr.
 • Min. 30 timer pr. uge: 70.552 kr.
  (Tilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov).

Det årlige nettotilskud for børn i alderen 3-5 år.

Taksterne for 2021:

 • Min. 51,5 timer pr. uge: 56.882 kr.
 • Min. 30 timer pr. uge: 39.273 kr.
  (Tilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov).

Det årlige nettotilskud for børn i førskolegrupper.

Taksterne for 2021:

 • Min. 51,5 timer pr. uge: 34.640 kr.

Det årlige nettotilskud for børn i SFO 1, 0. - 2. klasse.

Taksterne for 2021:

 • Heldagsplads: 17.459 kr.
 • Eftermiddagsplads: 13.145 kr.
 • Morgenplads: 4.323 kr.

Det årlige nettotilskud for børn i SFO 2, 3. - 4. klasse.

Taksterne for 2021:

 • Heldagsplads: 12.203 kr.
 • Eftermiddagsplads: 7.879 kr.
 • Morgenplads: 4.323 kr.

Bygningstilskud

Det årlige nettotilskud for børn i alderen 0-2 år.

Taksterne for 2021:

 • Min. 48 timer pr. uge: 5.555 kr.
 • Min. 35 timer pr. uge: 4.444 kr.
 • Min. 30 timer pr. uge: 3.833 kr.
  (Tilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov).

Det årlige nettotilskud for børn i alderen 3-5 år.

Taksterne for 2021:

 • Min. 51,5 timer pr. uge: 2.291 kr.
 • Min. 35 timer pr. uge: 1.833 kr.
 • Min. 30 timer pr. uge: 1.581 kr.
  (Tilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov).

Det årlige nettotilskud for børn i førskolegrupper.

Taksterne for 2021:

 • Min. 51,5 timer pr. uge: 1.561 kr.

Det årlige nettotilskud for børn i SFO 1, 0. - 2. klasse.

Taksterne for 2021:

 • Heldagsplads: 1.052 kr.
 • Eftermiddagsplads: 789 kr.

Det årlige nettotilskud for børn i SFO 2, 3. - 4. klasse.

Taksterne for 2021:

 • Heldagsplads: 735 kr.
 • Eftermiddagsplads: 475 kr.

Administrationstilskud

Det årlige nettotilskud for børn i alderen 0-2 år.

Taksterne for 2021:

 • Min. 48 timer pr. uge: 3.387 kr.
 • Min. 35 timer pr. uge: 2.710 kr.
 • Min. 30 timer pr. uge: 2.337 kr.
  (Tilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov).

Det årlige nettotilskud for børn i alderen 3-5 år.

Taksterne for 2021:

 • Min. 51,5 timer pr. uge: 1.790 kr.
 • Min. 35 timer pr. uge: 1.432 kr.
 • Min. 30 timer pr. uge: 1.235 kr.
  (Tilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov).

Det årlige nettotilskud for børn i førskolegrupper.

Taksterne for 2021:

 • Min. 51,5 timer pr. uge: 1.220 kr.

Det årlige nettotilskud for børn i SFO 1, 0. - 2. klasse.

Taksterne for 2021:

 • Heldagsplads: 822 kr.
 • Eftermiddagsplads: 616 kr.

Det årlige nettotilskud for børn i SFO 2, 3. - 4. klasse.

Taksterne for 2021:

 • Heldagsplads: 575 kr.
 • Eftermiddagsplads: 371 kr.