Screening for miljøvurdering

Flere typer projekter/anlæg kræver en screening for miljøvurdering eller en miljøvurdering med udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, så vær opmærksom, inden du går i gang.

Ansøg om VVM-screening

Klart vand falder på to hænder

Skal dit projekt miljøvurderes?

Miljøvurderingsloven stiller krav om, at konkrete projekter skal vurderes, hvis de forventes at påvirke miljøet væsentligt.

Projekter nævnt på lovens bilag 1 skal miljøvurderes (tidl. VVM), og for projekter på bilag 2 skal der screenes for, om projektet skal igennem en miljøvurdering.

Er dit projekt på Miljøvurderingslovens bilag 2, så skal du indsende en ansøgning om screening på baggrund af de oplysninger, som du allerede har.

Kommunen skal træffe afgørelsen hurtigst muligt og senest 90 dage fra den dag, hvor sagen er tilstrækkeligt oplyst.

Hjælp til at udfylde punkterne i ansøgningsskemaet

Du kan bruge kortopslagene til at udfylde din ansøgning fyldestgørende efter miljøvurderingsloven (VVM). 

Teknik og Miljø

Miljø

mail Send sikker besked

phone 96117567

Kirkestræde 11
7500 Holstebro