VVM-screening

Optræder dit projekt på miljøvurderingslovens bilag 2, skal du indsende en ansøgning om VVM-screening på baggrund af de oplysninger du allerede har.

Afgørelsen skal træffes af kommunen hurtigst muligt og senest 90 dage fra den dag, hvor sagen er tilstrækkeligt oplyst.

Ansøg om VVM-screening

Nedenfor kan du bruge kortopslagene til at udfylde din anmeldelse fyldestgørende efter miljøvurderingsloven (VVM). Klik på ikonet eller den blå knap for at åbne kortet op (åbner i en ny fane).


Lokalplan - Miljøvurdering  - Svar på punkt 24.Råstofområder - Miljøvurdering  - Svar på punkt 27.


Kystnærhedszone - Miljøvurdering  - Svar på punkt 28.


Skov - Miljøvurdering  - Svar på punkt 29.


Naturbeskyttelse - Miljøvurdering  - Svar på punkt 31 og 34.


Beskyttede arter - Miljøvurdering  - Svar på punkt 32.


Fredede områder - Miljøvurdering  - Svar på punkt 33.Jordforurening - Miljøvurdering  - Svar på punkt 37.
Teknik og Miljø

Team Vand og Ressourcer - Spildevand

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

keyboard_arrow_up