Ledsageordningen

Ledsagelse efter lov om social service § 97 (18-67-årige), ved en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Ledsagelse

Hvis du er mellem 18 og 67 år og ikke kan færdes alene på baggrund af en betydelig og varig nedsat funktionsevne, har du ret til 15 timers ledsagelse pr. måned.

Formålet er, at du fortsat kan have et aktivt liv med mulighed for at deltage i kulturelle og sociale aktiviteter på lige fod med andre.

Læs mere på Borger.dk:

Hvad kan ledsagelse bruges til 

Du kan bruge den bevilgede ledsagelsesordning til:

  • biograftur
  • koncerter
  • møder og kurser
  • almindelige indkøb
  • familiebesøg

Ansøg om ledsagelse

Hvis du ønsker at søge om ledsagelse, skal du kontakte Myndighed Hjemmehjælp og Boliger.

Er du bevilget ledsagelse og fylder 67 år:

Hvis du er bevilget ledsagelse, inden du fylder 67 år, kan du fortsætte med ledsagelse efter dit 67. år – på samme betingelser som før.

Efter bevilling

Når du har fået en bevilling på ledsagelse kan du kontakte:

Teamleder Edith Kejlberg
Tlf.: 9611 4870

Kontortid
Mandag - fredag fra kl. 08.00 - 14.00.

Social og Sundhed

Myndighed Hjemmehjælp og boliger

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114950

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag:

Visitator kan træffes fra kl. 08.30 - 09.30 og administration fra kl. 09.30 til 11.30.