Bæredygtig levevis

Danskere har et af de højeste forbrug og dermed klimaaftryk i verden, og det skal mindskes for at begrænse klimaforandringerne.

Fællesskaber understøtter den grønne retning

Danskere har et af de højeste forbrug og dermed klimaaftryk i verden, og det skal mindskes for at begrænse klimaforandringerne. Vi kan ikke gøre det som isolerede individer, og det er for tungt at bære det ansvar alene.

Der er mange stærke fællesskaber i Holstebro Kommune, uanset om de tager udgangspunkt i sport og idræt, udveksling af viden, integration eller kreative hobbyer. Det er de fællesskaber, vi vil understøtte i en grøn retning, så klimavenlig adfærd bliver normen for flere. 

Sådan hjælper vi en mere bæredygtig levevis på vej:

  • Kortlægge, aktivere og engagere eksisterende lokale fællesskaber i Holstebro Kommune
  • Formidling af viden om en mere klimavenlig hverdag 
  • Udstilling af klimavenlige huse og fokus på boformer 
  • Arrangere klimauge – ’Klimasmart i Holstebro Kommune’ 
  • Klimahjem – kan I nedbringe husstandens klimabelastning? 
  • Udarbejde en grøn tråd for skoler og dagtilbud, så grønne emner tages op 
  • Afholde Klimaborgersamling – en rådgivende forsamling af repræsentative borgere