Fagpersoner

Fagpersoner tilbyder barnet og familien at få Fritidsvejledning.
Fagpersoner er berettiget til at udlevere Fritidspas, hvis de vurderer, at økonomien er afgørende for, om barnet kommer afsted til en fritidsaktivitet.

Hvordan bruger fagpersoner Guide to Move?

Sådan gør du:

 1. Tilbyd barnet Fritidsvejledning og/eller udlever et Fritidspas.
 2. Indhente mundtligsamtykke på videregivelse af nødvendige oplysninger.
  Læs indhentelsesvejledning her

 3. Indstil til Fritidsvejledning og eller kvitter for udlevering af Fritidspas, her:
  Indstil/kvitter til Guide to Move fra Fagperson

Fritidsvejledning

Vejledning ved fritidsguider, som hjælper barnet i gang med aktiviteten. Hjælpen kan blandt andet bestå af følgende:

 • Afklaring af ønsker og muligheder for aktiviteter
 • Kontakt til den valgte forening
 • Følgeskab til aktiviteten de første gange
 • Opfølgning i forhold til fastholdelse

Fritidspas

Du må udfylde og udlevere et Fritidspas, når du som fagperson vurderer, at et Fritidspas er afgørende for om barnet kommer i gang med en fritidsaktivitet.

Fritidspasset kan anvendes til kontingentbetaling i godkendte folkeoplysende foreninger.

Hver enkelt barn kan modtage Fritidspas én gang pr. kalender år.

Har I ikke flere Fritidspas l​iggende, skal I bede om flere hos Casper - find kontaktoplysninger nederst på siden.

Husk at de to hjælpemuligheder kan kombineres, så barnet både modtager Fritidspas og Fritidsvejledning.

Hvilke fagpersoner kan benytte Guide to Move:

 • Daginstitutionsledere
 • Dagplejekonsulenter
 • Familiekonsulenter
 • Familievejledere
 • Forebyggelsesrådgivere
 • PPR medarbejdere
 • Praktisk pædagogisk støtte
 • Skoleledere
 • Socialrådgivere
 • SSP medarbejdere
 • Sundhedsplejersker
 • Ungevejledere
 • Videncentermedarbejdere
 • Jobcoach
 • Jobkonsulent
 • Jobrådgiver

Har du spørgsmål eller andet?

Kontakt: Kultur og Fritid
E-mail: Fritidsafdelingen@holstebro.dk
Telefon: 9611 7534