Videre I Livet - VIL

Videre I Livet er et tilbud til dig over 18 år, som er ensom, mistrives eller har svært ved at overskue hverdagen

Videre I Livet - VIL

Hos Videre i Livet arbejder vi for at styrke dine ressourcer og motivation. Målet er at skabe forandringer i dit liv, så din livssituation bliver lettere og nemmere at overskue.

Udgangspunktet og drivkraften finder vi i de drømme, mål og ønsker, som du har.

For os hænger trivsel sammen med at være en del af meningsfulde fællesskaber. Hos Videre i Livet vil du få mulighed for at opbygge netværk og relationer – og blive en del af nye fællesskaber

Læs mere

  • At arbejde med dine mål og drømme for fremtiden
  • At tro på dig selv og dine ressourcer
  • At håndtere hverdagen på egen hånd
  • At skabe struktur og rutiner i hverdagen og få styr på fx økonomi, praktiske gøremål mm.
  • At blive en del af meningsfulde fællesskaber

-------------------

Serviceloven § 12 - Kommunalbestyrelsen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde.

Serviceloven § 82 – Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om gruppebaseret hjælp, omsorg eller støtte samt gruppebaseret optræning og hjælp til udvikling af færdigheder og/eller tidsbegrænset individuel hjælp, omsorg eller støtte samt tidsbegrænset individuel optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. 

Et forløb i Videre I Livet vil indeholde et eller flere af følgende tilbud:

  • Individuelle samtaler med socialrådgiver – med særligt fokus på borgerens henvendelse i VIL  
  • Individuelle samtaler med vejleder i VIL med fokus på at afdække dine håb og drømme – og følge op på dine mål i indsatsen
  • Læringsforløb – 8 – 20 ugers forløb med mulighed for at gå i dybden med dine mål og de udfordringer, som er nærværende i din livssituation

I forløbet arbejder vi sammen om temaerne Socialt liv og relation, Samfundsliv, Kommunikation, Praktiske opgaver i hjemmet, Egen omsorg og Mobilitet.

Ikke alle elementer vil indgå i alle borgeres forløb, ligesom længden vil variere, da det bygger på en konkret og individuel vurdering.

VIL er til dig, hvis trivsel og livssituation er udfordret på grund af psykisk og/eller social sårbarhed og mistrivsel.

Du skal være motiveret for at deltage i indsatsen og skal selv sørge for transport til VIL.

Det er din egen oplevelse af din livssituation, som er i centrum – og sammen med fagpersonalet i centret afgøres det, hvordan et passende forløb kan sammensættes.

VIL er indgangen til Socialafdelingen – og derved i udgangspunktet det tilbud, som hjælpsøgende borgere vil blive tilbudt først. Henvisningen vil ske efter en konkret individuel vurdering.

I Videre I Livet vil du møde andre mennesker, som står i en lignende eller tilsvarende situation i livet som dig selv.

En stor del af den støtte, som du vil modtage i Videre I Livet vil foregå i mindre grupper og forløb sammen med andre ligesindede. Det er fordi, at vi tror på, at det at opbygge netværk, at deltage i fællesskab og dele sine oplevelser med andre, er afgørende for menneskers trivsel.

Vi ved, at det kan være udfordrende at træde ind i nye grupper. Derfor gør vi os umage med at skabe trygge rammer - og åbne og inkluderende fællesskaber, så du trygt kan træde ind af vores dør.

Du vil stadig have en fast socialrådgiver og en kontaktperson, hvis du har brug for en individuel snak eller at tale om dit eget forløb. Det er også sammen med dem, at vi i fællesskab vil finde frem til, hvad du har af håb og drømme, som vi sammen skal arbejde med i VIL.

Du vil blive inviteret til at deltage i de grupper, som giver mening i forhold til de mål og håb og drømme, som du har.

Du kan med fordel kigge i ”Den Sociale Vejviser", hvor vi har samlet information om tilbud og støttemuligheder til dig, som ikke trives i hverdagen.

Der er tale om tilbud og støttemuligheder, du selv kan benytte allerede i dag eller i morgen.

Er du interesseret i at modtage støtte via Videre I Livet, skal du udfylde et kort skema, som sendes automatisk til medarbejderne i VIL.

Dine oplysninger sendes og opbevares sikkert.

Henvendelsesskema for borgere (med MitID)

Henvendelsesskema for borgere (Uden MitID)

Henvendelsesskema for pårørende (Uden MitID)

Henvendelsesskema for samarbejdspartnere

 

Social og Sundhed

VIL – Videre I Livet

mail Psykiatri.handicap@holstebro.dk
phone 96114090

Danmarksgade 24
7500 Holstebro

Du er velkommen til at kontakte Videre I Livet, hvis du vil vide mere om tilbuddet.

VIL - Videre I Livet tager kontakt til dig, så hurtigt som muligt, efter henvendelsen er modtaget.