Senior Samtale

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 07. juli 2020
af Elisabeth Haahr Christensen

Senior Samtale - Mulige veje til et godt hverdagsliv

En Senior Samtale er et tilbud til borgere i Holstebro Kommune, der er over 65 år, og som ikke modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. Senior Samtale er også kendt som Forebyggende Hjemmebesøg, der har grundlag i lov om social service §79a.

Samtalen foregår hjemme hos dig. Besøget foretages af en Sundhedsfremme og forebyggelseskonsulent, som har en sundhedsfaglig uddannelse. Du behøver ikke opleve problemer i hverdagen for at få glæde af besøget. Hensigten med samtalen er, at sætte fokus på muligheder før eventuelle problemer opstår og vokser sig store.

Aflyst - Temadag - Seniorliv, og hvad så?

Grundet Covid-19 er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at afholde temadagene:

  • Seniorliv – hvad så?

Når temadagene kan blive genoptaget, set i forhold til Covid-19, vil dette  blive annonceret i dagspressen.

Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse tilbyder dog stadig seniorsamtaler i eget hjem samt telefonisk rådgivning.


keyboard_arrow_up