Senior Samtale

Mulige veje til et godt hverdagsliv

Senior Samtale

En Senior Samtale er et tilbud til borgere:

 • der er bosat i Holstebro Kommune,
 • der er over 65 år, og
 • som ikke modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.

Senior Samtale er også kendt som Forebyggende Hjemmebesøg, der har grundlag i lov om social service §79a.

 

Senior Samtalen er en fortrolig og uforpligtende samtale der tager udgangspunkt i dig og din situation.

Samtalen giver mulighed for at: 

 • tale om hverdagen og hvordan den fungerer for dig.
 • drøfte emner, der har betydning for helbred og trivsel.
 • tale om det at blive ældre, glæder og vanskeligheder, tanker om fremtiden.
 • få kendskab til Holstebro Kommunes tilbud samt, hvor du henvender dig ved behov for bl.a. støtte, aktiviteter og træning.

Ønsker du en samtale eller har du spørgsmål, så kontakt os på telefon eller mail.

Samtalen foregår hjemme hos dig.

Besøget foretages af en Sundhedsfremme og forebyggelseskonsulent, der har en sundhedsfaglig uddannelse.

Du behøver ikke opleve problemer i hverdagen for at få glæde af besøget.

Hensigten med samtalen er, at sætte fokus på muligheder før eventuelle problemer opstår og vokser sig store.

Vi tilbyder dig en fortrolig og uforpligtende samtale med en Sundhedsfremme og Forebyggelses konsulent, der har en sundhedsfaglig baggrund.

Samtalen tager udgangspunkt i dig og din situation.

Mulige emner kan være:

 • Jeres fælles liv / den sidste tid
 • Din nye hverdag - hvordan fungerer den for dig?
 • Tanker om fremtiden
 • Mulige tilbud til dig i Holstebro Kommune

Ønsker du en samtale eller har du spørgsmål, så kontakt os på telefon eller mail.

 • Er du over 65 år?

 • Bor du i Holstebro Kommune?

Kom og få en snak med en sundhedsfaglig konsulent om det, der fylder i din hverdag som senior.

Vi er der den 3. tirsdag i måneden fra kl. 10.00 – 11.30.

 

Social og Sundhed

Center for Sundhedsfremme, Forebyggelse og Det Gode Køkken

mail sundhedscenter@holstebro.dk
phone 96114850

Stationsvej 33a
7500 Holstebro

Telefontid

Mandag til fredag kl. 08.00 - 10.00