Senior Samtale

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 21. januar 2018
af Elisabeth Haahr Christensen

Senior Samtale - Mulige veje til et godt hverdagsliv

Er et lovpligtigt tilbud til borgere:

  • Når du fylder 75 år
  • Fra 80 år et årligt tilbud
  • Hvis du er over 65 år og bliver enke/enkemand
  • Er du over 65 år, vil der endvidere altid være mulighed for et besøg ved særlige behov.

En Senior Samtale er et frivilligt tilbud til borgere i Holstebro Kommune, der har nået pensionsalderen, og som ikke modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. En Senior Samtale er også kendt som et Forebyggende Hjemmebesøg. 

Samtalen varer en times tid og foregår hjemme hos dig. Besøget foretages af en forebyggende medarbejder, som har en sundhedsfaglig uddannelse og er ansat ved Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Du behøver ikke opleve problemer i hverdagen for at få glæde af besøget. Hensigten med samtalen er, at sætte fokus på muligheder før eventuelle problemer opstår og vokser sig store.

Hvad er en Senior Samtale

Senior Samtalen tager udgangspunkt i dig og din situation. Samtalen giver mulighed for at: 

  • tale om hverdagen og hvordan den fungerer for dig
  • drøfte emner, der har betydning for helbred og trivsel
  • tale om det at blive ældre, glæder og vanskeligheder, tanker om fremtiden
  • få kendskab til Holstebro Kommunes tilbud samt, hvor du henvender dig ved behov for bl.a. støtte, aktiviteter og træning

En Senior Samtale er underlagt tavshedspligt, hvilket vil sige, at der ikke videregives oplysninger til andre.

Den forebyggende medarbejder kan ikke bevilge hjemmehjælp, hjælpemidler eller lignende, men kan, efter aftale med dig, udlevere kontaktoplysninger til de rette steder i kommunen. 

Du kan bedst træffe de forebyggende medarbejdere mandag - torsdag fra kl. 08.00 - 09.00.


keyboard_arrow_up