Personligt tillæg

  • Print
  • Forstør tekst

Du kan søge om personligt tillæg, hvis du er pensionist og særligt vanskeligt stillet økonomisk

Hvordan får jeg et personligt tillæg?

Du skal ansøge kommunen om personligt tillæg.

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om personligt tillæg.

Kan jeg få personligt tillæg?

Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.

Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, sociale pension og alle andre indtægter.

Kommunen vurderer din formue og indtægt i forhold til den udgift, som du ønsker dækket af det personlige tillæg.

Kommunen kan anvende vejledende formuegrænser og rådighedsbeløb, når den vurderer, om du er i en økonomisk vanskelig situation.

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om personligt tillæg.

Hvilke udgifter gives et personligt tillæg for?

Der gælder ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg kan gå til. Et personligt tillæg kan dække udgifter, som efter kommunens vurdering er rimelige og nødvendige. Det kan fx være udgifter til betaling af briller, tandbehandling, diætkost og forhøjede el- og varmeudgifter, som du ikke kan få dækket af andre former for tillæg.

Har du ikke boet i Danmark hele dit liv, modtager du måske en lavere pension, en såkaldt brøkpension.Du kan søge om et personligt tillæg til at få dækket et ekstra behov for hjælp.

Du betaler ikke skat af det personlige tillæg.

Kan jeg få andre tillæg ud over personligt tillæg?

Du kan søge andre tillæg ud over det personlige tillæg. Fx:

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Du kan klage til Ankestyrelsen, hvis du er uenig i Udbetaling Danmarks afgørelse om personligt tillæg i udlandet. Klagen sendes til Udbetaling Danmark, som skal modtage din klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Udbetaling Danmark skal herefter vurdere afgørelsen igen og sende sagen videre til Ankestyrelsen, hvis du ikke får ret i din klage.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
borger.dk

Teksten er hentet fra borger.dk

Den Digitale Hotline

Kontakt hotline hvis du har problemer med en digital selvbetjeningsløsning


phone 7020 0000


Åbningstider

Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Lukket lørdage og helligdage.

Borgerservice

Tilskud til pensionister

lock Send Digital Post (borger)
lock Send Digital Post (virksomhed)
mail Send sikker besked

phone 96117575

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

visibility_off visibility
Kontakt os

Bestil tid i Borgerservice

X i kalenderen

X

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 19. oktober 2023 af Ilse Bogh