Trafiksikkerhedsplan

  • Print
  • Forstør tekst

Det overordnede mål med trafiksikkerhedsplanen er gennem planens aktiviteter at nedbringe antallet af tilskadekomne i trafikken og forbedre trygheden på vej- og stinettet. Trafiksikkerhedsplanen består af en hovedrapport samt 3 delplaner.

De 3 delplaner er:

Fundamentet for trafiksikkerhedsplanen er vejklassificeringen, en uheldsanalyse, en skolevejsanalyse, samt en borgerundersøgelse. Trafiksikkerhedsplanen er desuden en del af kommunens servicestrategi.


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 04. juli 2019 af Carina Kirk Thalund