Læringsmål 3. - 4. klasse

Ideer til læringsmål

Naturvejledning

UNDERSØGELSE:

Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger, eksempelvis:

  • Indsamle små dyr ved brug af ketsjere, og kategorisere de indsamlede dyr/organismer efter egne kriterier (naturvejleder kan bookes)
  • Mulighed for at flå og rense fisk og kigge nærmere på eksempelvis hjertet i mikroskop  (naturvejleder kan bookes)
  • Undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen *)
  • Genbrug, affaldshåndtering og påvirkningen på miljøet (book eventuelt en vejleder eller se udstillingen på Strandingsmuseet omkring havaffald)

MODELLERING:

Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad, eksempelvis:

  • Mulighed for at måle vandtemperatur over et døgn og sammenligne med andre steder i landet eller forskellen mellem fjord og hav *)
  • Illustrere årstider og vejr i Thorsminde og hvor barsk naturen kan være ved Vesterhavet *)

PERSPEKTIVERING:

Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster, eksempelvis:

  • Eleven får viden om udviklingen af fiskeriet og samfundet i en fiskerby før og nu (book eventuelt en fisker til at fortælle)
  • Viden om ændringer i naturen *)

Eleverne kan efterfølgende arbejde videre på skolen med små rapporter om deres undersøgelser.

*) Vi stiller udstyr til rådighed men ikke underviser.