Ledelse ved Holstebro Kommune

 

Holstebro Kommunes Ledelsesværdier er udgangspunktet for al ledelse på alle niveauer i organisationen.
Vi prioriterer ressourcer til at skabe optimale rammer for udøvelse af ledelse, for udvikling af lederrollen og for udvikling af den enkelte leder. 

Se mere om vores ledelsesværdier

Vores ledelsesværdier er gældende for den kommende, den nye og den erfarne leder

Den kommende leder

Holstebro Kommune har udviklet et målrettet udviklingsforløb til de medarbejdere i organisationen, som udviser interesse og initiativ for ledelse. 
Tilbuddet blev startet i 2012 og udvikles løbende så det giver mest mulig værdi og læring for deltagere og organisation.

Se mere om "Morgendagens Ledere" under kursustilbud til medarbejdere

Den nye leder

Vores nye ledere deltager i et tværfagligt og tværorganisatorisk introduktionsforløb, som afholdes hvert år. Det er formålet, at de opøver et tværfagligt fokus, danner netværk og deler viden til gavn for hele organisationen, og etablerer et vedholdende fokus på udvikling af egne lederkompetencer og muligheder i organisationen. I introduktionsforløbet arbejdes bl.a. med det overordnede politiske og administrative system, kerneopgaver, ansvar og opgaver i de enkelte forvaltninger og rammer for det personlige lederskab, ledelse og kommunikation.

Videreuddannelse for ledere 

Holstebro Kommune tilbyder forskellige former for efter-videreuddannelse for ledere.
Eksempelvis udbydes UniQ Lederdiplom uddannelsen to gange om året, og er et fælles uddannelses- og udviklingsprogram for kompetenceudvikling af ledere.
Bag uddannelsen står 8 kommuner (Holstebro, Herning, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Struer, Ikast-Brande, Skive og Viborg kommune) og to uddannelsesinstitutioner (VIA University College og Århus Universitet/Handels- og Ingeniørhøjskolen - AU/HIH i Herning).
Diplomuddannelsen i ledelse er en formel lederuddannelse på i alt 60 ECTS-point.

Direktører og chefer ved Holstebro Kommune tilbydes (så vidt det ressourcemæssigt er muligt) den Fleksible Masteruddannelse i Ledelse (FMOL) på 60 ECTS.

Kontakt

HR & Udvikling

Biblioteksbygningen, 1. sal