Skredsande A og B

Skredsande afd. A og B er et længerevarende botilbud for voksne med moderat til svær erhvervet hjerneskade.

Husets fokus

På Skredsande har vi fokus på at støtte borgerne til at opnå størst mulig succes, glæde og selvværd i dagligdagen. Gennem udvikling og vedligeholdelse af ressourcer og færdigheder er målet, at den enkelte bliver i stand til at mestre det nuværende liv på en sådan måde, at det fremmer mest mulig livskvalitet.

Målgruppe

Målgruppen er voksne med moderat til svær erhvervet hjerneskade.

Støtten i dagligdagen tilrettelægges ud fra dine indsatsmål og individuelle behov. Du kan få støtte til bl.a.:

  • Opretholde en døgnrytme.
  • Personlig hygiejne.
  • Praktiske opgaver i lejligheden, herunder rengøring og tøjvask.
  • Opretholde kontakten til familie og venner.
  • Sund kost og motion. 
  • Gennemgang af post.
  • Kontakt og ledsagelse til sundhedsvæsnet

I dagtimerne deltager en del af beboerne på Skredsande i dagtilbud i hverdagene, mens andre bliver i botilbuddet. Dagtilbuddet kan enten foregå som et aktivitets- og samværstilbud på Skredsande eller som et tilbud om beskyttet beskæftigelse i et af Holstebro Kommunes øvrige dagtilbud. Læs mere om Skredsandes dagtilbud her.

Om aftenen og i weekenderne kan beboerne deltage i spisning med de andre beboere i fællesstuen. Ca. en gang om måneden afholdes musikaften med musikere udefra. Når muligheden byder sig, nyder vi også at bruge tid på terrasserne og ved bålstedet. 

Der afholdes faste månedlige beboermøder, hvor man har mulighed for at komme med ønsker til de fælles ting i botilbuddet.

Skredsande A & B arrangerer i løbet af året forskellige udflugter og ture ud af huset for beboerne.

Med en recovery orienteret tilgang ønsker Skredsande som det helt grundlæggende i den faglige indsats at have fokus på den enkelte borgers håb og drømme. Det betyder, at medarbejderne er nysgerrige på borgerens ”indefra-perspektiv” og ide om det gode liv.

Foruden den recovery-orienterede tilgang tager medarbejderne på Skredsande udgangspunkt i den neuropædagogiske tilgang, hvor der er fokus på enkelte borgers funktionsnedsættelse og muligheden for at tilrettelægge den faglige indsats med afsæt i borgerens ressourcer.

Metodisk arbejder personalet på Skredsande ud fra:

  • KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis)
  • Sensorisk profil
  • Pædagogisk massage

Skredsande ligger få minutters gang til Holstebro centrum og tæt på Storåen.

Hver lejlighed indeholder stue med integreret tekøkken, soveværelse og et stort badeværelse. I hver lejlighed er der vaskemaskine, tørretumbler og køleskab.

Botilbuddet har store lyse fællesarealer med køkken og stor opholds- og spisestue. Bygningerne er omgivet af en stor have med mulighed for udeaktiviteter.

26 pladser.

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.

Social og Sundhed

Skredsande

mail center.handicap@holstebro.dk
phone 96114660

Knud Rasmussens Vej 16
7500 Holstebro