Jeg vil søge uddannelseshjælp, hvad skal jeg gøre?

Uddannelseshjælp er en økonomisk støtte til unge mellem 18 og 29 år, der enten er ledig uden ret til dagpenge fra uddannelse eller job, eller er i gang med STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).

Unge, der er ledige og ikke kan forsørge sig selv

Hvis du ikke har en rådgiver i Jobcentret

 • Du skal henvende dig i Jobcentret og melde dig ledig. Du vil herefter blive indkaldt til en visitationssamtale, som foregår på Harald Leths Vej 4. Hvis du bliver forhindret, skal du ringe afbud og aftale en ny tid.
 • Du skal møde personligt op på Ydelsescentret.
 • Du får udleveret et ansøgningsskema og en seddel, hvor der står, hvilken dokumentation du skal aflevere sammen med ansøgningsskemaet.
 • Ansøgningsskemaet skal du udfylde med håndskrift og aflevere igen på Ydelsescentret sammen med den ønskede dokumentation.
 • Du kan få din UU-vejleder til at hjælpe dig med at møde op på Ydelsescentret og udfylde dit ansøgningsskema.
 • Du vil få et skriftligt svar på din ansøgning sendt til din e-Boks.
 • Bemærk: Hvis du ikke møder op til din visitationssamtale i Ungeenheden, vil din ansøgning om uddannelseshjælp ikke blive behandlet af Ydelsescentret.

Hvis du allerede har fået en rådgiver i Jobcentret, som du har mødt på et overleveringsmøde, inden du blev 18 år:

 • Du skal møde personligt op på Ydelsescentret.

 • Du skal oplyse, at du allerede har rådgiver i Jobcentret.
 • Du får udleveret et ansøgningsskema og en seddel, hvorpå der står, hvilken dokumentation du skal aflevere sammen med ansøgningsskemaet.
 • Ansøgningsskemaet skal du udfylde med håndskrift og aflevere igen på Ydelsescentret sammen med den ønskede dokumentation.
 • Du kan få din UU-vejleder til at hjælpe dig med at møde op på Ydelsescentret og udfylde dit ansøgningsskema.
 • Du vil få et skriftligt svar på din ansøgning sendt til din e-Boks.

Unge, der er i gang med en STU

Sådan søger du uddannelseshjælp, hvis du er i gang med en STU

 • Du skal møde personligt op på Ydelsescentret
 • Du skal oplyse, at du er i gang med STU, og derfor allerede har en rådgiver i Jobcentret.
 • Du kan få din kontaktlærer fra dit uddannelsessted til at hjælpe dig med at møde op på Ydelsescentret.
 • På Ydelsescentret får du udleveret et ansøgningsskema og en seddel, hvorpå der står, hvilken dokumentation du skal aflevere sammen med ansøgningsskemaet.
 • Ansøgningsskemaet skal du udfylde med håndskrift og aflevere igen på Ydelsescentret sammen med den ønskede dokumentation.
 • Du skal søge uddannelseshjælp i den kommune, hvor du har din folkeregisteradresse.
 • Du vil få et skriftligt svar på din ansøgning sendt til din e-Boks.

Dokumentation kan være 

 • Kontooversigt, der viser hvor mange bankkonti du har.
 • Kontoudtog over de sidste 3 måneder, fra hver af dine bankkonti.
 • Dokumentation for børneopsparing eller anden formue fx børnepension, arv, aktier mm.

Generelle oplysninger om uddannelseshjælp

Du kan ikke få hjælp, hvis du har afvist et rimeligt tilbud om arbejde, aktivering eller andre kommunale tilbud.

Du kan tidligst blive berettiget til uddannelseshjælp fra den dato, hvor du har henvendt dig på Ydelsescentret og tilmeldt dig som ledig på Jobcentret

Mere om uddannelseshjælp

Kontakt

Ydelsescenter
Telefon 9611 7596 

Se åbningstider