Bofællesskaber

Stadigt flere mennesker drømmer om at flytte i bofællesskab. Drømmen kan næres af forskellige motiver eller livssituationer, men drømmen om bofællesskab vokser i befolkningen. Her på siden finder du starter-kit til jer, der drømmer om bofællesskab.

Fra drøm til virkelighed

Fælles for bofællesskaber er, at man har sin egen bolig, som er en del af et fællesskab, hvor man deler nogle faciliteter og er sammen om nogle aktiviteter. I Danmark er der et bredt spænd for, hvad der forstås ved bofællesskaber som boligform.

Det er et spænd af muligheder på en række skalaer, illustreret her på siden (i bogen står der næste side). Det kan være mellem de forpligtende fællesskaber, hvor fx man spiser sammen mange gange om ugen, eller de mere fleksible fællesskaber, hvor man er fælles om nogle faciliteter som gæsteværelser, hobbyrum, værksteder, have eller andet.

Der er forskel på, om bofællesskaberne er skarpt segmenterede, som fx seniorfællesskaber, eller bygger på et ønske om diversitet. Under førstnævnte kan fællesskabets fysiske rammer designes til at møde en særlig gruppes behov. 

Det er også et spænd mellem, hvem der udvikler bofællesskaber, tager initiativet og har indflydelsen. Det kan være borgerdrevet, sådan som bofællesskaber traditionelt har været det, eller drevet af professionelle aktører i markedet - developere, pensionskasser mv, med en lav grad af medindflydelse fra beboerne. Markedsdrevne projekter svarer på en efterspørgsel fra mennesker, der ønsker at bo og leve i bofællesskab, men ikke har mulighed for eller lyst til selv at udvikle det.

Så er der et relativt nyt koncept på markedet i Danmark, hvor bofællesskabet desuden er serviceret, så man i fællesskab køber sig til en række ydelser såsom praktisk hjælp og personlig pleje.

Her på siden præsenteres I for et vejledende overblik over processen for et bofællesskab. Denne proces tager udgangspunkt i det selvgroede bofællesskab. Processen er ikke udtømmende, men vi håber, den kan være behjælpelig som vejledning. 

En proces i fem faser

Processen fra de første drømme og ideer til et nyt bofællesskab til et nøglefærdigt byggeri kan synes både lang og kompliceret. Det er den i en vis forstand også, men ved at bryde processen op i fem trin ønsker vi at give jer et overblik over et projekts tilblivelse samt indsigt i, hvornår hvilke aktører er på banen, samt hvilke aktiviteter der hører til de forskellige procestrin. Processen, vi tegner, tager udgangspunkt i det selvgroede bofællesskab. Det er værd at notere, at der er andre veje ind i et bofællesskab og disse diskuteres også her på siden. Processen er ikke udtømmende, men blot en vejledende og forhåbentlig hjælpsom.

Processen er delt op på fem trin, nemlig Vision, Foreningsdannelse, Projektudvikling, Udførelse og Drift. Hvert trin har på denne side sit eget felt, hvor processen samt tilhørende aktiviteter beskrives. Under hvert trin fremgår det også hvordan kommunen kan hjælpe. Det første trin om vision- og gruppedannelse er mere uddybet end de andre trin, da mange læsere vil befinde sig her - og fordi det er vores erfaring at gode overvejelser på dette trin giver et stærkt afsæt for en god proces mod at skabe et bofællesskab sammen.

Teknik og Miljø

Team Plan

mail Send sikker besked

phone 96117558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro