Fase 4 Udførelse

Gruppe af mennesker i fællesskab anlægger have

Når I har et skitseprojekt, udvalgt en grund og er besluttede omkring finansiering, skal I konkretisere projektet. Denne fase handler om at detajlere og konkretisere det projekt, I allerede har defineret. Grunden skal købes, tegninerne skal detaljeres og byggeriet skal udføres. En spændende fase, hvor drømmene virkelig manifestere sig. 

Hvordan køb og forhandling foregår afhænger af, hvem der ejer grund eller bygning. Er de kommunalt ejet skal den udbydes. Ofte foregår det ved en konkurrence på pris og/eller projekt. Det kan være vanskeligt for jer at byde meget over markedspris, eller have et meget gennemarbejdet skitseprojekt. Derfor skal I dialog med kommunen. Måske kan der fastlægges en anden udbudsprocesm der fremmer mulighederne for bofællesskaber fx udbud til fast (markeds) pris, vægtede tildelingskriterier på kvalitet, betingede købsaftaler mm.

Er grund eller bygning privat ejet, foregår forhandlinger og køb alene mellem køber og sælger. Når i går i gang med grundkøb, er det vigtigt at have styr på finansieringen heraf på forhånd.

Skitseprojektet, der blev udviklet i fase 3, skal nu detaljeres til en grad, hvor det bliver muligt at bygge ud fra tegningerne. Til dette arbejde får I brug for en projekterende rådgiver, herunder såvel arkitekt- og ingeniørrådgivning. Har I valgt rådgivere i fase 3, og har I været glade for disse, kunne I gå videre med dem. 

Det er også en mulighed at finde en totalenreprenør til at varetage færdigprojekteringen. Fordelen er, at der kun indgås aftale med en enkelt part, som sørger for både projektering og udførelse, samt at prisen kendes på et tidligt tidspunkt. Ulempen er, at I er underlagt entreprenørens valg angående projekterende rådgiver.

Hvis I ikke er gået totalentreprisevejen, skal I nu finde en entreprenør til at udføre projektet. Jeres projekterende rådgiver vil kunne hjælpe jer med at finde en entreprenør og efterspørge priser, men I er ikke udbudspligtige. Uanset den projekterende rådgivers rolle i arbejdet med at finde en entreprenør, bør I sikre samarbejde og grænseflade mellem jeres projekterende rådgiver og entreprenøren. I kan også, som nævnt tidligere, finde en totalentreprenør der kan varetage såvel projektering og udførelse. 

Uanset hvilken vej I vælger at gå, er det vigtigt at sikre ordnede aftaleforhold med entreprenøren, både omkring opgavens omfang, den økonomiske ramme samt risiko- og ansvar. Til denne aftale bør I bruge jeres advokat. 

Forsikring

Hvis I har valgt at gå hele vejen som bygherre og ikke har en samarbejdspartner med (developer eller entreprenør), skal I tegne en forsikring, der kan understøtte foreningens risiko og ansvar. Hvis I har valgt at indgå aftale med en samarbejdspartner, skal I sikre jer, at samarbejdspartneren tegner de nødvendige forsikringer. 

Tilsyn

Når projektet er så langt, at entreprenøren er i gang med at bygge, skal der føres tilsyn med projektets fremdrift. Hvis I har kompetencerne i gruppen kan I påtage jer dette. I kan også inddrage en bygherrerådgiver til at skabe et løbende overblik samt rådgive omkring beslutninger, der skal tages undervejs. Uforudsete udfordringer er virkeligheden i denne fase, og som bygherre skal I følge arbejdet tæt. Ved at ansætte en rådgiver til at føre tilsyn, sikrer I jer den nødvendige kompetence og professionalisme.

I Fase 4 kan kommunen spille flere roller: 

Grundudbud

Hvis Holstebro Kommune ejer grund eller bygning, administerer vi både udbud, salg og aftaleindgåelse. Kommunalt ejet jord og bygninger skal i offentligt udbud, men udbudsformen fastlægges efter konkrete omstændigheder.

Eksisterende lokalplan

Der kan bygges på mange måder inden for rammerne af en eksisterende lokalplan, og vi går gerne i dialog med jer, så vi kan hjælpe jer frem til det bedst mulige projekt. 

Behov for lokalplan

Hvis der er behov for udarbejdelse af en ny lokalplan, har kommunen ansvaret herfor. Det tager cirka et års tid fra start til endelig godkendelse. Denne proces kan med fordel indregnes i jeres samlede tidsplan, så projektet ikke står stille undervejs. Via linket finder I vores bygherrevejledning: www.holstebro.dk/bygherrevejledning

Byggetilladelse

Når en grund eller bygning er købt (uanset om den var privat eller offentligt ejet), og der er styr på lokalplanen, skal der indhentes en byggetilladelse fra kommunen. Denne tilladelse er nødvendig for, at I kan gå i jorden og igangsætte byggeriet. 

Hvordan udvikler I jeres fællesskab mens der bygges? Skal I mødes til arbejdsdage og ordne udearealer og haver? Eller sociale arrangementer til at markere milepæle eller højtider? Det skaber grobund for fremtidige fælles traditioner.

Teknik og Miljø

Team Plan

mail Send sikker besked

phone 96117558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro