Dygtig SSA som vil være med til at præge kvaliteten i hjemmeplejen

Dygtig SSA som vil være med til at præge kvaliteten i hjemmeplejen

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Er du SSA med styr på fagligheden, og brænder du for at præge kvaliteten i hjemmeplejen og medvirke til at skabe kvalitet og sammenhæng i den enkelte borgers liv? – Og kan du samtidig se dig selv ind i de fire kerneværdier professionalisme – samarbejde – nytænkning og ordentlighed, som vi hver dag tilstræber at efterleve i Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje, så er du måske lige netop dén dygtige social- og sundhedsassistent, vi ønsker os som ny kollega i vores aftenvagtsteam.

Hjemmeplejen Team Thorsvej

Består at et stærkt team af dedikerede social- og sundhedshjælpere- og assistenter samt ufaglærte, som brænder for at gøre en forskel for borgerne i vores hjemmeplejedistrikt.
Vores vision er at samarbejde om at få faglighed, kvalitet og fornyelse til at gå hånd i hånd, så vi sammen kan skabe en hverdag med flere smil hos både borgere og medarbejdere.

Vores tilbud til dig

Er en arbejdsplads med højt til loftet, hvor vi løfter i flok og gør os umage hver eneste dag.

Et arbejdsfællesskab, hvor der er plads til humor, og hvor vi har en ambition om at smitte hinanden med god energi og arbejdsglæde.

Et udviklende miljø, hvor vi til stadighed arbejder på at løse kerneopgaven med fokus på medarbejdertrivsel og borgertilfredshed. Vi arbejder bl.a. med tidlig opsporing og triagering, ligesom vi deltager i Projekt Faste Teams i Hjemmeplejen, hvor vi med udgangspunkt i mindre tværfaglige teams har fokus på at skabe øget kontinuitet i borgernes hverdag.

Vores aftenvagter er opdelt i to mindre grupper, som hver består af en assistent og fem hjælpere, som sammen hjælper hinanden med at få aftenens program afviklet. Samtidig prioriterer vi, at man hjælper hinanden på tværs af de to grupper, så alle føler, at de har haft en god aften ved vagtens slutning.

Assistenterne i aftenvagt møder ind kl. 15.00, hvor den første halve time af vagten er afsat til læsning af fælles borgerjournal samt opfølgning på triageringstavlen, opgaver i Nexus m.m.

Undervisning og sparring på assistentmøde en gang månedligt.

Stor fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af arbejdstider og mulighed for gode friperioder.

Grundig introduktion til såvel dine arbejdsopgaver som din nye arbejdsplads.

Dine ansvars- og arbejdsområder bliver

 • Selvstændig varetagelse af personlig pleje og praktisk hjælp med fokus på den rehabiliterende tankegang
 • Varetagelse af uddelegerede sygeplejeydelser som fx injektioner, frakobling af Parkinsonpumper, urostomi, sondeernæring m.m.
 • Håndtering af akutte og komplekse opgaver svarende til dine kompetencer
 • Varetagelse af komplekse borgerforløb – fx terminalpleje, psykiatriske borgerforløb og borgerforløb med demens
 • Tovholder for den aftenvagtsgruppe, du bliver en del af – herunder sikre at dine kolleger er klædt på til deres opgaver samt sikre at der følges op på triagering, opgaver fra dagvagten, opfølgning på borgere og døgnrytmeplaner m.m.
 • Mulighed for at deltage i borgerkonferencer og sparringsmøder ved komplekse borgerforløb
 • Arbejde tværfagligt ved aktivt at inddrage relevante samarbejdspartnere samt medvirke til det gode samarbejde i huset på tværs af faggrænser
 • Varetagelse af nødkald indenfor responstiden
 • Sparring med kolleger såvel mono- som tværfagligt i forhold til sundhedsfaglige problemstillinger så vi sammen spiller hinanden gode
 • Dokumentation i vores elektroniske omsorgssystem Nexus
 • Medvirke til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø såvel blandt kolleger som i borgerens hjem

Vi ønsker os

En ansvarsfuld og engageret social- og sundhedsassistent med hjertet på rette sted, som brænder for at yde en god og værdig pleje til vores borgere.
En dygtig kollega, der vil bidrage til at højne fagligheden i teamet, og som har lyst til at videreudvikle det tværfaglige samarbejde med såvel sygeplejersker som terapeuter.
En god og loyal kollega som har en nuanceret tilgang til andre mennesker og som bidrager til at skabe en kultur, som gør det rart at møde på arbejde hver dag.

Ansættelsesvilkår

Fast stilling som social- og sundhedsassistent i aftenvagt med tiltrædelse 1. januar 2024 eller efter aftale. Udgangspunktet er 30-31 timer pr. uge.
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist

Er den 31. december 2023 kl. 8.00 og ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Er du interesseret?

Så er du meget velkommen til at kontakte teamleder Anne Mette Lund på telefon 96 11 42 00, hvis du ønsker at høre nærmere om stillingen.

Du er også velkommen til at komme forbi til et besøg, og har du lyst til at få et indblik i vores hverdag, arrangerer vi gerne, at du kan komme med i en uforpligtende praktik en aften, hvor du kan følges med en af vores dygtige social- og sundhedsassistenter, og hvor vi kan uddybe alt, hvad vi kan tilbyde dig.

Vi glæder os til at se DIN ansøgning!

Deadline for ansøgning

31. december 2023 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up