Hjerneskade

Til borgere med en erhvervet hjerneskade

Hjerneskade

Har du problemer efter en skade i hjernen pga. en blødning, blodprop, svulst, infektion eller efter et ulykkestilfælde, som fx en hjernerystelse, kan du henvende dig til Holstebro Kommune.

Efter en skade i hjernen kan man have brug for forskellige indsatser. 

Indsatserne kan være:

  • træning
  • pleje
  • støtte i hjemmet og/eller
  • støtte til at komme tilbage til arbejde?

Vi vil sammen med dig finde frem til den indsats, som giver dig de bedste muligheder for et godt, fremtidigt liv.

Hvordan?

I pjecen - Erhvervet hjerneskade står der de oplysninger til dig, som du vil have brug for. Samtidig står der også kontaktoplysninger. 

Du har altid mulighed for at henvende dig direkte til en koordinator, som vil hjælpe dig med råd og vejledning samt at få kontakt til de relevante fagpersoner.

Kontakt til Hjerneskadekoordinator

Hjerneskadekoordinator

mail hjerneskadekoordinator@holstebro.dk
phone 96117589

Træffes mellem 08.30 og 10.00