Bygge- og anlægsaffald

  • Print
  • Forstør tekst

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang. Dette nedbringer mængden af affald, der skal deponeres eller forbrændes, og mindsker vores forbrug af nye ressourcer.

PCB-holdigt affald skal altid udsorteres fra andet affald på byggepladsen og håndteres særskilt. Det må IKKE genanvendes. Det skal som udgangspunkt destrueres, alternativt skal det deponeres.

Ny selvbetjeningsløsning

Holstebro Kommune har udviklet en formular til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. Du skal anvende formularen vha. NemID eller medarbejdernøglefil.

Anmeldelse af Bygge- og Anlægsaffald 

Indsend nye dokumenter til eksisterende sag 

 

PCB-holdigt affald skal altid udsorteres fra andet affald på byggepladsen og håndteres særskilt. Det må IKKE genanvendes. Det skal som udgangspunkt destrueres, alternativt skal det deponeres.


keyboard_arrow_up