Invalideskilt / Parkeringskort til bil

Dansk Handicaporganisationer udsteder parkeringskort til brug i biler til personer med nedsat gangfunktion og/eller anden nedsat evne til at færdes.

Hvad er invalideskilt/parkeringskort?

Parkeringspladser afmærket med et kørestolssymbol er reserveret til bilister med handicap. For at benytte disse parkeringspladser, skal man have et handicapparkeringskort liggende synligt i forruden.

Parkeringskortet giver dig også en række lempelser i forhold til tidsbegrænsninger og betaling.

 

Kortet er personligt og skal følge ejeren, men kan anvendes i enhver bil.

Kortet er udarbejdet efter fælles EU-retningslinjer og kan bruges i hele EU og det meste af verden.

Kortet koster pr. 1. januar 2022 425 kr. og er gyldigt i op til 10 år.

Fornyelser koster 250 kr. Når kortet udløber, skal der søges på ny.

Kortet udstedes efter ansøgning til personer, der opfylder et eller flere af følgende punkter:

  • Personer, der opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser
  • Personer, der af et regionalt trafikselskab er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede – fx Movias handicapkørsel
  • Personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør 1) evnen til at færdes 2) muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde, eller 3) muligheden for at gennemføre en uddannelse.

Du kan søge om skiltet hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

DH Brugerservice

Blekinge Boulevard 2,
2630 Taastrup

Service@handicap.dk
Tlf.: 3675 1793