Power-to-X

Power-to-X anses for at være fremtidens grønne energiform.

Power-to-X (PtX) er en proces, hvor elektricitet (Power) bliver omdannet til noget andet (X). Processen starter med produktion af grøn strøm fra vindmøller eller solceller. Den strøm bliver brugt til at omdanne vand til brint i et elektrolyseanlæg i en avanceret og energikrævende proces, hvor energien fra strømmen spalter vand til ilt og brint.

Det er muligt at benytte brinten som brændstof i gasform. Den kan også i en kemisk proces blive omdannet til for eksempel kemikalier eller til flydende brændstoffer til brug i den tunge trafik og til skibs- og luftfart.

Power-to-X kan altså – bl.a. – lave den grønne strøm fra sol og vind om til klimavenlige brændstoffer. På den måde er det også muligt at lagre eventuel overskydende energi produceret af solceller og vindmøller – og så bruge den efter behov. 

Power-to-X bliver anset for at være fremtidens grønne energiform og en vigtig brik i den grønne omstilling.