Frivillighedspolitik

  • Print
  • Forstør tekst

Holstebro Frivillighedsråd arbejder med udvikling af det frivillige sociale område i hele kommunen. Dette kommer blandt andet til udtryk i kommunens frivillighedspolitik.

Indledning og formål

Frivillighedspolitikken for Holstebro Kommune fastsætter mål og retningslinier for samspillet mellem det frivillige sociale arbejde og kommunen.

De frivillige sociale foreninger og det uformelle netværk er en vigtig og værdifuld faktor for indsatsen på det sociale og sundhedsmæssige område i kommunen – og den videre udvikling heraf. Det frivillige sociale arbejde anses både for et alternativ og et supplement til indsatsen i den offentlige sektor.

Det frivillige sociale arbejde højner samfundets sammenhængskraft og det folkelige og demokratiske engagement. 

Det er derfor målet:

  • at samarbejde med og støtte op om det frivillige sociale arbejde
  • at sikre en mangfoldighed i tilbuddene til borgerne
  • at styrke de frivilliges muligheder for at komme til orde og øve indflydelse på kommunale mål og beslutninger samt
  • at udvikle nye arbejdsmetoder og samarbejdsformer

Samarbejdet bygger på principperne i ”Charteret for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige” fra 2001.


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 27. januar 2022 af Elisabeth Haahr Christensen