Annonceringer, høringer og bekendtgørelser

Aktuelle annonceringer, høringer og bekendtgørelser fra Teknik og Miljø bliver offentliggjort på Weblager.dk.

Klagefrister

Oplysninger om klagefrister, hvis der kan klages, hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser.

Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Teknik og Miljø.

Teknik og Miljø

Fællessekretariat

mail Send sikker besked

phone 96117552

Kirkestræde 11
7500 Holstebro