Annonceringer, høringer og bekendtgørelser

Aktuelle annonceringer, høringer og bekendtgørelser fra Teknik og Miljø bliver offentliggjort på Weblager.dk.

Klagefrister

Oplysninger om klagefrister, hvis der kan klages, hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser.

Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Teknik og Miljø.

Debatoplæg vedr. udvidelse af Idomlund højspændingsstation

Debatoplæg vedr. udvidelse af Idomlund højspændingsstation

Holstebro Kommune indkalder hermed idéer og forslag forud for planlægningen af en udvidelsen af stationen ved Idomlund.

Se debatoplæg

Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021 Naturområde ved Over Savstrup

Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021 Naturområde ved Over Savstrup

Holstebro Byråd har på mødet den 19. september 2023 besluttet, at tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Se forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021

Forslag til lokalplan nr. 1181 Naturområde ved Over Savstrup

Forslag til lokalplan nr. 1181 Naturområde ved Over Savstrup

Holstebro Byråd har på mødet den 19. september 2023 besluttet, at lokalplan nr. 1181 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Se forslag til lokalplan nr. 1181

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 for et boligområde ved Hingebjergvej, Tvis, Holstebro

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 for et boligområde ved Hingebjergvej, Tvis, Holstebro

Holstebro Byråd har på mødet den 10. oktober 2023 besluttet, at Kommuneplantillæg nr. 20 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Se forslag til Kommuneplantillæg 20

Forslag til lokalplan nr. 1190 for et boligområde ved Hingebjergvej, Tvis, Holstebro

Forslag til lokalplan nr. 1190 for et boligområde ved Hingebjergvej, Tvis, Holstebro

Holstebro Byråd har på mødet den 10. oktober 2023 besluttet, at lokalplan nr. 1190 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Se forslag til lokalplan 1190

Afgørelse om ikke-miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan nr. 1190

Afgørelse om ikke-miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan nr. 1190

Holstebro Kommune, Teknik og Miljø, har truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering Kommuneplantillæg nr. 20, der er offentliggjort i forslag til lokalplan.

Se afgørelse om ikke-miljøvurdering

Teknik og Miljø

Fællessekretariat

mail Send sikker besked

phone 96117552

Kirkestræde 11
7500 Holstebro