Høringer og bekendtgørelser

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser, afgørelser og annonceringer fra Teknik og Miljø efter de forskellige love.

Aktuelle bekendtgørelser 

Når du kommer på weblager.dk så vælg Holstebro Kommune og derefter "Annoncering"

Oplysninger om klagefrister, hvis der kan klages, hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser. Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Teknik og Miljø.

Teknik og Miljø

Fællessekretariat

Kirkestræde 11
7500 Holstebro