Socialt bedrageri

Målet er at forebygge socialt bedrageri, stoppe socialt bedrageri så tidligt som muligt og sikre, at borgerne er berettigede til de ydelser, de får. 

Det handler ikke om at forfølge borgere, der lovligt modtager offentlige ydelser. Tværtimod drejer det sig om at sikre de borgere, som har behov for ydelser, mod det misbrug af offentlige midler, som socialt bedrageri er. 

Det er socialt bedrageri, hvis borgere mod bedre vidende uberettiget får udbetalt f.eks. boligstøtte, børnetilskud, kontanthjælp, friplads i daginstitution, pensioner, sygedagpenge eller andre former for sociale ydelser. 

Socialt bedrageri kan resultere i anmeldelse til politiet og/eller krav om tilbagebetaling af en uberettiget ydelse. 

Du har pligt til at kontakte kommunen, hvis du er i tvivl, om de ydelser, du modtager, er lovlige. Det er jo kun dig, der ved, om dine personlige forhold er blevet ændret.

Det er vigtigt, at kommunen får besked om ændringer i dine personlige forhold. Det kan f.eks. være din adresse i folkeregisteret - det skal være den adresse, du opholder dig/sover på – eller ændringer i dine økonomiske forhold. Kommunen vil naturligvis hjælpe dig med at afklare din situation. 

Hovedreglen er, at du betragtes som værende enlig, når du ikke lever i et ægteskab eller i et  ægteskabslignende forhold.

Ægteskabslignende forhold er, når:

 • parterne har samme bopæl
 • parterne yder kontante bidrag til fælles husførelse
 • man arbejder i hjemmet eller bidrager på anden måde til den fælles husførelse
 • man helt eller delvist forsørges af den anden part
 • Ifølge loven om Det Centrale Personregister skal man have sin adresse dér, hvor man opholder sig mest, regelmæssigt sover og har sine personlige ejendele

Har du mistanke om socialt bedrageri, kan du henvende dig til kommunen. Alle henvendelser tages alvorligt og undersøges grundigt. Vi behandler også anonyme henvendelser.

Der er ingen krav til, hvordan en anmeldelse skal se ud. En anmeldelse kan f.eks. indeholde følgende:

Hvem vedrører anmeldelsen?

 • Hvilken form for socialt bedrageri har du mistanke om?
 • Hvorfor tror du, at der er tale om socialt bedrageri?
 • Navn og gerne adresse på den, du har mistanke til, og eventuelt supplerende oplysninger. 

 

 

 • Send en anonym anmeldelse via hjemmesiden. Den online anmeldelse foretages via en sikker forbindelse, så det kun er Holstebro Kommune, der kan se de følsomme oplysninger, du skriver om andre
 • Telefonisk til Kontrolenheden, tlf. 9611 7573
 • Skriv et brev til Holstebro Kommune, Borgerservice, att. Kontrolenheden, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro