Byggegrunde på Toften og Landsbyvænget, Staby

Reservér eller køb en grund i Staby

Det er muligt at reservere en grund i 4 uger.

Det vil være muligt at forlænge reservationen med 4 uger, såfremt der ikke er andre der er interesseret i grunden.
Det er gratis at reservere en grund.

Du kan ringe på telefon 9611 7504 eller skrive en mail til kommunen@holstebro.dk, hvor du oplyser hvilken grund du ønsker at reservere.
Ved et køb vil Holstebro Kommune sende dig en købsaftale, som du skal underskrive og returnere inden 14 dage.

Kontakt os

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7554
teknik.miljoe@holstebro.dk

Salgspriser inklusiv moms

Toften

Nr. 1, 1848 m2, 168.000 kr., Reserveret
Nr. 2, 1221 m2, 121.000 kr., Reserveret
Nr. 3, 1559 m2, 147.000 kr., Reserveret
Nr. 4, 1246 m2, 123.000 kr., Reserveret
Nr. 5, 1201 m2, 120.000 kr., Reserveret
Nr. 6, 1247 m2, 123.000 kr., Reserveret
Nr. 7, 1399 m2, 135.000 kr., Reserveret
Nr. 8, 1360 m2, 132.000 kr., Reserveret
Nr. 9, 1547 m2, 146.000 kr., Reserveret
Nr. 10, 1434 m2, 137.000 kr., Reserveret
Nr. 11, 1562 m2, 147.000 kr., Reserveret
Nr. 12, 1604 m2, 150.000 kr., Reserveret

Se stort kort for Toften

Om byggegrundene på Toften

  • Der er ikke foretaget jordbundsundersøgelse
  • Priserne er inklusive tilslutningsbidrag til kloak for så vidt angår bortledning af spildevand
  • Priserne er ikke inklusive tilslutningsbidrag til el og vand samt udgiften til etablering af anlæg til bortledning af overfladevand
  • Der er ikke mulighed for tilslutning til fjernvarme i området

Salgspriser inklusiv moms

Landsbyvænget

Nr. 14, 871 m2, 69.000 kr.
Nr. 22, 776 m2, 66.000 kr.

Se stort kort for Landsbyvænget

Om byggegrundene på Landsbyvænget

  • Der er ikke foretaget jordbundsundersøgelse
  • Priserne er inklusive tilslutningsbidrag til kloak for så vidt angår afledning af spildevand
  • Priserne er ikke inklusive tilslutningsbidrag til el, vand og fjernvarme samt udgiften til etablering af anlæg til bortledning af overfladevand