Tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde §18

De årlige puljemidler kan søges til støtte af det frivillige sociale arbejde i kommunen efter Lov om social service (§18).

Ansøgningsfrister og annoncering

Holstebro Frivillighedsråd bevilger §18-tilskud ved to halvårlige ansøgningsrunder. Der er ansøgningsfrist:

  • 25. oktober (1. runde) 
  • 1. maj (2. runde)

Ansøgningsrunden annonceres her og i ugeavisen Holstebro Onsdag.
Ugeavisen omdeles til alle borgere i Holstebro Kommune - også dem der ikke modtager reklamer.

Ansøg om §18 tilskud

Der er nu åbnet for 1. runde 2022 - ansøgninger til §18 midler. Ansøgningsfrist er den 25. oktober 2021 kl. 10.00.

Søg om tilskud

Indberet redegørelse 2021

Der åbnes for mulighed for at indberette redegørelse for 2021. Der er åben for at indberette indtil 31. marts 2022.

 Indberet redegørelse  

Bevillinger

Se bevillingsoversigter fra tidligere år.

Principper for tildeling

Holstebro Frivillighedsråd behandler alle ansøgninger til §18-tilskud individuelt. Følgende principper danner grundlag for vurdering af §18-ansøgninger: 

  • hjælp til selvhjælp
  • hjælp til svage grupper
  • forebyggelse og oplysning
  • lindring og omsorg
  • undervisning af frivillige

Det indgår også i rådets vurdering, om ansøgeren har søgt tilskud til samme formål før (og samme år) og om der er en vis lokal forankring af aktiviteten i Holstebro Kommune.

Rådgivning

Råd og vejledning til ansøgning kan søges hos Frivillighedsrådets sekretariat ved Richard Holm på tlf.: 9611 4103, eller på mail rgh@holstebro.dk.

Du kan også få information og hjælp til at søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18), låne mødelokaler, indscanne dokumenter eller bruge kopimaskine hos Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro. 

Du finder mere information om mulighederne på Kultur & Frivillighuset på kulturogfrivillighuset.dk eller ring på tlf. 21556946 og 21556917.

Digital ansøgning

Ansøgningsskemaet er obligatorisk til indberetning af ønsket §18-tilskud. Det sikrer, at Frivillighedsrådet får svar på relevante spørgsmål. 

Vær opmærksom på, at det kræver et CVR-Nr. med NEM-konto for udbetaling af tilskud fra kommunen.

Du får en automatisk kvittering med kopi af ansøgningen tilsendt på e-mail (formandens e-mail).

Dokumenter som regnskab, budget og vedtægter skal vedhæftes. Du kan få hjælp til at indscanne relevante dokumenter i Kultur & Frivillighuset.

Når ansøgningen er behandlet af Frivillighedsrådet, så sendes afgørelsen til Jeres forenings, gruppes, aktivitets Digitale postkasse.