Tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde §18

De årlige puljemidler kan søges til støtte af det frivillige sociale arbejde i kommunen efter Lov om social service (§18).

Ansøgningsfrister og annoncering

Holstebro Frivillighedsråd bevilger §18-tilskud ved to halvårlige ansøgningsrunder. Der er ansøgningsfrist:

  • 2. oktober (1. runde) 
  • 1. maj (2. runde)

Ansøgningsrunden annonceres her og i ugeavisen Holstebro Onsdag, Vinderup og Ulfborg aviser.
Ugeaviserne omdeles til alle borgere i Holstebro Kommune - også dem der ikke modtager reklamer.

Ansøg om §18 tilskud

Der bliver åbnet for indsendelse af ansøgninger til 2. runde 2023 den 1. april 2023 - ansøgninger til §18 midler. Ansøgningsfristen bliver den 1. maj 2023 til midnat.

Søg om tilskud

Indberet redegørelse 2023

Der er endnu ikke mulighed for at indberette redegørelse for 2023.

 Indberet redegørelse  

Bevillinger

Se bevillingsoversigter fra tidligere år.

Principper for tildeling

Holstebro Frivillighedsråd behandler alle ansøgninger til §18-tilskud individuelt. Følgende principper danner grundlag for vurdering af §18-ansøgninger: 

  • hjælp til selvhjælp
  • hjælp til svage grupper
  • forebyggelse og oplysning
  • lindring og omsorg
  • undervisning af frivillige

Det indgår også i rådets vurdering, om ansøgeren har søgt tilskud til samme formål før (og samme år) og om der er en vis lokal forankring af aktiviteten i Holstebro Kommune.

Rådgivning

Råd og vejledning til ansøgning kan søges hos Frivillighedsrådets sekretariat ved Kristian Ringgaard Lauridsen på tlf.: 9611 4112, eller på mail krl@holstebro.dk.

Du kan også få information og hjælp til at søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18), låne mødelokaler, indscanne dokumenter eller bruge kopimaskine hos Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro. 

Du finder mere information om mulighederne på Kultur & Frivillighuset på kulturogfrivillighuset.dk eller ring på tlf. 21556946 og 21556917.

Digital ansøgning

Ansøgningsskemaet er obligatorisk til indberetning af ønsket §18-tilskud. Det sikrer, at Frivillighedsrådet får svar på relevante spørgsmål. 

Vær opmærksom på, at det kræver et CVR-Nr. med NEM-konto for udbetaling af tilskud fra kommunen.

Du får en automatisk kvittering med kopi af ansøgningen tilsendt på e-mail (formandens e-mail).

Dokumenter som regnskab, budget og vedtægter skal vedhæftes. Du kan få hjælp til at indscanne relevante dokumenter i Kultur & Frivillighuset.

Når ansøgningen er behandlet af Frivillighedsrådet, så sendes afgørelsen til Jeres forenings, gruppes, aktivitets Digitale postkasse.