KOL

  • Print
  • Forstør tekst

Vi har et tilbud til dig, der har KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom).

Tilbuddet/forløbet består af:

  • En afklarende samtale
  • 8 ugers undervisning 1 x ugentlig af 1½ times varighed
  • 10 ugers træning 2 x ugentlig af 1 time og 15 min. varighed 
  • En aften for dig og dine pårørende 
  • 2 opfølgningsmøder 

På forløbet får du en viden om KOL, og ideer og inspiration til at leve et godt liv med KOL og til at komme godt i gang med træning. 

Du er med til at bestemme, hvilke emner I skal arbejde med. Det kunne eksempelvis være:

  • Redskaber til at håndtere symptomer som træthed og åndenød
  • Planlægning af hverdagen
  • Tilbud om træning
  • Tilbud om rygestop (link til rygestopkurser i Holstebro)

keyboard_arrow_up