KOL

Vi har et tilbud til dig, der har KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom).

Tilbuddet/forløbet består af:

  • En afklarende samtale
  • 8 ugers undervisning 1 x ugentlig af 1½ times varighed
  • 10 ugers træning 2 x ugentlig af 1 time og 15 min. varighed 
  • En aften for dig og dine pårørende 
  • 2 opfølgningsmøder 

På forløbet får du en viden om KOL, og ideer og inspiration til at leve et godt liv med KOL og til at komme godt i gang med træning. 

Du er med til at bestemme, hvilke emner I skal arbejde med. Det kunne eksempelvis være:

  • Redskaber til at håndtere symptomer som træthed og åndenød
  • Planlægning af hverdagen
  • Tilbud om træning
  • Tilbud om rygestop (link til rygestopkurser i Holstebro)

KOL-konsulent

Hos KOL-konsulenten kan både fagprofessionelle og borgere få informationer om kommunale og ikke-kommunale tilbud til borgere med KOL og deres pårørende som f.eks. tilbud om rygestopkurser og muligheder for træning. KOL-konsulenten har mulighed for at give borgere med KOL og deres pårørende sparring omkring det at leve med KOL, og hvad man kan gøre for at bremse sygdommens udvikling.

Patientuddannelse på deltagernes præmisser

Vi arbejder med Læring og mestring og har deltaget i Region Midtjyllands projekt, "Læring og mestring - patientuddannelse på deltagernes præmisser." 

keyboard_arrow_up