KOL

Tilbud til dig, der har KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom).

KOL

Vi har et tilbud til dig, der har KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom).

Tilbuddet/forløbet består af:

  • En afklarende samtale
  • 8 ugers undervisning 1 x ugentlig af 1½ times varighed
  • Træning 1-2 gange ugentlig á 1 time og 15 min. varighed 
  • En aften for dig og dine pårørende 
  • 2 opfølgningsmøder 

 

Hos KOL-konsulenten kan både fagprofessionelle og borgere få informationer om kommunale og ikke-kommunale tilbud til borgere med KOL og deres pårørende som f.eks. tilbud om rygestopkurser og muligheder for træning.

KOL-konsulenten har mulighed for at give borgere med KOL og deres pårørende sparring omkring det at leve med KOL, og hvad man kan gøre for at bremse sygdommens udvikling.

KOL forløb:

På forløbet får du viden om KOL, idéer og inspiration til at leve et godt liv med KOL samt hjælp til at komme i gang med træning. 

Du er med til at bestemme, hvilke emner I skal arbejde med. Det kunne eksempelvis være:

  • Redskaber til at håndtere symptomer som træthed og åndenød
  • Planlægning af hverdagen
  • Tilbud om træning
  • Tilbud om rygestop

Vi arbejder med Læring og mestring og har deltaget i Region Midtjyllands projekt, "Læring og mestring - patientuddannelse på deltagernes præmisser." 

Social og Sundhed

Center for Sundhedsfremme, Forebyggelse og Det Gode Køkken

mail sundhedscenter@holstebro.dk
phone 96114850

Stationsvej 33a
7500 Holstebro

Telefontid

Mandag til fredag kl. 08.00 - 10.00