Dag- og aktivitetstilbud til voksne med handicap

Vi har en række dagtilbud til voksne over 18 år med handicap.
På dagtilbuddene tilbyder vi aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse til voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.