Det Grønne Råd

Til støtte for teknik- og miljøområdet, har Holstebro Kommune oprettet et Grønt Råd.

Billedet viser byrådssal i Holstebro Rådhus.

Rådets sammensætning 

Rådet er sammensat med deltagelse fra de nedenstående interessenter samt Udvalget for Natur, Miljø og Klima, og forvaltningen.

Der afholdes 2 -  3 møder årligt, hvor der - på initiativ fra forvaltningen eller øvrige deltagere i Det Grønne Råd, orienteres om projekter samt aktuelle vinkler i arbejdet og udveksles synspunkter herom.

Det Grønne Råd er et diskussionsforum. Rådet er ikke beslutningstagende, og har ingen økonomi til projekter.

Eksterne deltagere i Det Grønne Råd

 • Jægernes Kommunale Fællesråd
 • Friluftsrådet
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Landboretsudvalget
 • Dansk Skovforening
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Lokale Turistforeninger
 • Holstebro og Omegns Fiskeriforening 
 • Dansk Akvakultur
 • Naturstyrelsen Vestjylland
 • Naturstyrelsen Midtjylland