Aktiviteter ved Tvis Mølle Naturlaboratorium

Du kan finde mange lærerige aktiviter for både børn og voksne

Modelvandløb

Ved Tvis Mølle Naturlaboratorium har vi med støtte fra Hedeselskabet skabet et modelvandløb, der kan lånes af institutioner, skoler og foreninger til undervisning, leg og aktivitet samt formidling blandt andet ved naturvejledningsarrangementer.

Vil du låne modelvandløbet kan du kontakte Teknik og Miljø på tel: 9611 7551 eller på mail: tm@holstebro.dk

Billede af modelvandløb

Formålet med etableringen af modelvandløbet er at give bl.a. børn og unge mulighed for gennem leg og eksperimenter, at opnå læring om og forståelse for vandet og vandløbets egenskaber. Et reguleret og et naturligt vandløb giver mulighed for at afprøve og undersøge vandløbets betydning for bl.a. sedimenttransport, klimaproblematikker og afvanding samt betydning af vandløbet som levested for dyr og planter.

Billede af mennesker ved modelvandløbet

Vandet der benyttes i modelvandløbet kommer fra Mergelsøen, der ligger lige ovenfor. Via to spjæld og to drejehåndtag kan man tilføre vand (op til ca. 40 l/s) til de 2 vandløb – individuelt. Det ene vandløb er med slyngninger ca. 30 meter, mens det lige vandløb er ca. 20 meter. Faldet er ca. 2 promille og med forskellige anlæg. I vandløbene er udfræsninger, hvor der er mulighed for at sætte præfabrikerede ”forhindringer” i vandløbet.

Billede af børn ved sluse i modelvandløbet

Klosterhaven

Du kan udforske den smukke natur, der omgiver Tvis Mølle Naturlaboratorium.

Klosterhaven

Tvis Mølle Have er til læring og formidling om bl.a. planter og deres egenskaber og skal benyttes i formidlingen af den betydelige kulturhistorie i området omkring Tvis Kloster.

Haven skal bidrage med oplevelser, der har fokus på havens planter og træer, som stimulerer sanserne. Haven skal blandt andet indeholde både medicinske urter, abildgård og humlehave samt bistader.

Haven drives af Foreningen Tvis Mølle Have - en forening af frivillige borgere.

Billede af klosterhaven tager af Lotte Grarup foto

Foreningen ønsker at formidle viden og oplevelser om havens planter og træer, planlægge og gennemføre aktiviteter og arrangementer, der øger den sociale kontakt mellem brugerne, og som bygger bro på tværs af generationer og interesser.

Desuden ønsker man at understøtte det aktive fritids- og foreningsliv ved at tilbyde mulighed for frivilligt arbejde, fx naturvejledning og naturpleje, samt socialt samvær i tilknytning til klosterhaven og Tvis Mølle Naturlaboratorium.

Med sin bynære placering vil Tvis Mølle Have sikre et fundament og en infrastruktur for at komme i kontakt med nye brugere af naturoplevelser.

Insekt hotel ved Tvis Mølle

Med en beliggenhed mindre end 5 km fra gågaden i Holstebro og i cykelafstand fra en lang række skoler og uddannelsesinstitutioner skabes en bynær og tidssvarende klosterhave, som kan tilgås også af nye brugere af naturen f.eks. udsatte familier, der ikke har adgang til egne haver eller unge, der er brug for luft og praktisk arbejde i samarbejde med mere ressourcestærke borgere.

Er du interesseret i at vide mere kan foreningens formand Bjarne Frandsen kontaktes  på mobil: 2049 0166 eller mail: bjarnefran@gmail.com

Projektet er støttet af LAG Struer-Holstebro og Den Europæiske Landdistriktfond for Udvikling af Landdistrikter samt Havefonden af 2007.

Den Europæiske Laddbrugfonds logo

Billede af slynget å