Psykologkontakten

Har du brug for at tale med en psykolog? 

Psykologkontakten

Holstebro Kommune tilbyder gratis, anonym psykologhjælp i forhold til 2 forskellige områder;

  • Mistrivsel blandt unge mellem 16-24 år, herunder unge,hvor der er tegn på spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd
  • Rusmiddelindsats ift. alkohol og stoffer

Psykologkontakten er et forebyggende tilbud. Det vil sige, at hvis man allerede er i behandling, er man ikke i målgruppen for tilbuddet. Psykologkontakten kræver ingen henvisning, og man kan få op til 5 samtaler eller deltage i gruppeforløb.

Det er altid muligt at ringe til Psykologkontakten, og svarer vi ikke, er du velkommen til at lægge en besked på telefonsvareren med dit navn og telefonnummer. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Er du ung mellem 16-24, og oplever du tegn på mistrivsel, eksempelvis:

  • Udfordringer ift. arbejde/uddannelse
  • Lavt selvværd
  • Tegn på stress, depression eller angst
  • Tegn på spiseforstyrrelse og/eller selvskade
  • Familieproblematikker
  • Sorg 
  • Selvoplevet krise

Du henvender dig bare og sammen vil vi vurdere, om du kan tilbydes op til 5 afklarende og rådgivende individuelle samtaler eller deltagelse i et af vores længere gruppeforløb.

Rådgivning til unge under 18 år

Hvis det drejer sig om en ung eller et barn under 18 år kan du rette henvendelse til Familiesektionen eller åben rådgivning i Familiehusene: Støtte til børn, unge og familier - Familiehusene 

Hvordan alkohol og/eller stoffer påvirker din hverdag - både dit eget forbrug og hvordan en opvækst med misbrug i familien kan påvirke dit liv i dag.

Dette tilbud er for alle uanset alder.

Fagpersoner kan søge rådgivning om sager hos Task force for Spiseforstyrrelser og Selvskade.

Du kan læse mere om rådgivningsmuligheden og task forcen på vores side om "Spiseforstyrrelse og/eller selvskade".

Social og Sundhed

Psykologkontakten - Telefon


phone 96115078

Danmarksgade 24
7500 Holstebro

Det er altid muligt at ringe til Psykologkontakten, og svarer vi ikke, er du velkommen til at lægge en besked på telefonsvareren med dit navn og telefonnummer. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.