Mindre Produktioner

Hvordan anmelder du mindre dyrehold? Hvad er et produktionsareal?

Heste på en mark

Hvornår skal du anmelde? 

Ønsker du at have et dyrehold over grænserne til hobbydyrehold, skal du anmelde det.

I stedet for antallet af dyr, skal du anmelde et produktionsareal. Produktionsareal er arealet i staldene, hvor dyrene opholder sig og afsætter gødning.

Du kan anmelde op til:

  • 100 m² produktionsareal til alle typer dyr,
  • 175 m² produktionsareal til ammekvæg, heste, geder eller får på dybstrøelse (dog op til 300 m² ved vinteropstaldning),
  • 200 m² produktionsareal til heste på dybstrøelse.

Skal du etablere nye anlæg til dyrene, kan det kræve en byggetilladelse eller landzonetilladelse.

Får på dybstrøelse

Anmeldelse af produktionsareal

 

Anmeld mindre produktionsarealer

 

Du skal være opmærksom på, at du skal overholde gældende regler for indretning af stalde og håndtering af gødning.

Du kan læse om reglerne på HolstebroFarmers Blog. Er du i tvivl om reglerne, er du velkommen til at kontakte os.

Mindre produktioner er omfattet af et forenklet miljøtilsyn, hvor der kun foretages tilsyn med håndtering af fast gødning mindst hver sjette år.

Teknik og Miljø

Landbrug

mail Send sikker besked

phone 96117563

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Hvis du har spørgsmål om landbrug, kontakt venligst Teknik og Miljø ved at bruge "Send sikker besked" knappen.