Alkoholbehandlingen

Alkoholbehandlingen er et behandlingstilbud til borgere med alkoholproblemer

Alkoholbehandlingen

Alkoholbehandlingen i Holstebro er et tilbud om behandling til alkoholmisbrugere og pårørende til alkoholmisbrugere.

Vores behandler-teams består bl.a. af psykolog, socialrådgivere og pædagoger. Behandlingen kan både være individuel og i grupper. 

  • Tilbuddene er gratis
  • Man kan selv henvende sig for hjælp (visitation ikke nødvendigt)
  • Alkoholmisbrugeren har ret til at være anonym

Du skal være ædru i forløbene. Hvis du har svært ved at blive ædru, vil du få hjælp til det.

Alle kurser foregår i Alkoholbehandlingen, Danmarksgade 24, 7500 Holstebro.

Vi tilbyder også individuelle samtaler og kan indstille til eventuel døgnbehandling. 

Alkoholbehandlingen i Holstebro foregår i samarbejde med Lemvig Kommune og Struer Kommune.

Læs mere på sst.dk - Kontakt med en smittet

I den Åbne Alkoholrådgivning tilbydes råd og vejledning til alkoholmisbrugere, pårørende og andre, som har spørgsmål vedrørende alkoholproblemer.

Der er mulighed for at få udleveret antabus og samtidig mulighed for en kop kaffe og en snak hver mandag mellem kl. 14.30 og 15.30 samt torsdag fra kl. 15.00-17.00. Torsdag er der også mulighed for rådgivning.

Kursusforløbet FOKUS er et tilbud til alle, der har et misbrug af alkohol - eller som lever/har levet sammen med en, som har et misbrug. Det kan være pårørende, ægtefæller, samlevende og voksne børn af misbrugere.

Den eneste forudsætning for at deltage i FOKUS er, at du ønsker en forandring, og - hvis du er misbruger – ønsker at stoppe misbruget.

Når én eller flere i familien drikker for meget, påvirker det hele familien.

Derfor tilbyder vi alkoholbehandling for hele familien. Den er for familier med børn i alderen 0-18 år, hvor den ene eller begge forældre har et misbrug eller overforbrug af alkohol og ønsker at komme ud af det.

Behandlingen foregår i grupper, hvor flere familier deltager på én gang. Formålet er gennem samtale, oplevelser og samvær at arbejde med forholdet mellem forældre og børn, så kontakten i familien og åbenhed om misbruget styrkes.

I vil som familie opleve, at andre har det som jer, og I kan lære af hinandens erfaringer.

Kursus for pårørende

Kurset for pårørende til alkoholmisbrugere foregår i grupper.

Formålet er, at den enkelte får rettet blikket mod sig selv og egne behov, følelser og ressourcer, så gamle mønstre ændres, og der udvikles nye muligheder for at handle.

Kursus for voksne børn af misbrugere

Kurset er for voksne, der ikke selv har et misbrugsproblem, men er opvokset i en familie, hvor én eller begge forældre har eller har haft et alkoholmisbrug.

Kurset foregår i grupper. Formålet er at bearbejde de negative oplevelser, man har haft som barn i en familie med misbrug af alkohol, og styrke evnen til at handle ud fra egne behov, følelser og interesser.

Alle, der har været i ambulant eller døgnbehandling for alkoholmisbrug, kan mødes i grupper for at forebygge tilbagefald.

Du har et ønske om at holde fast i den forandring, der er sket med dig, og bevare det gode liv uden misbrug. Der er en behandler til stede på gruppemøderne, hvor indholdet veksler fra gang til gang.

Testen giver et nuanceret billede af både dit forbrug og drikkevaner. Testen er udviklet af WHO, og den er anbefalet af Sundhedsstyrelsen.
Svar på spørgsmålene og få dine resultater, samt konkrete råd til dine drikkevaner.

Test dine alkoholvaner gratis og anonymt på alkohologsamfund.dk

Social og Sundhed

Alkoholbehandlingen

mail alkoholbehandling@holstebro.dk
phone 96114050

Danmarksgade 24
7500 Holstebro