Storparcel i bydelen Slagteriet

Salgspris eksklusiv moms

Storparcel på den midterste bygade, sydlig del, 2944 m2

Prisen er 2000 kr. pr. etagemeter eksklusiv moms.

Læs meget mere i salgsprospektet nederst på siden under 'Materiale'.

Se stort kort

Sådan sker salget

Udbudsrunde

Udbudsperioden stoppede onsdag, den 14. oktober 2020, kl. 13.00.

Udvælgelseskriterier

Tilbuddene vil blive vurderet på baggrund af skitseprojektets opfyldelse af de ønsker og krav, som er angivet i dette salgsprospekt samt lokalplan nr. 1145. Herunder især de beskrevne arkitektoniske kvalitetsparametre i nærværende salgsprospekt side 11 - samt sammenhæng med Helhedsplan og Vision for Slagteriet.

Udvælgelseskomité

En udvælgelseskomité, der består af Holstebro Kommunes Økonomiudvalg, beslutter hvilket projekt, der skal tilbydes grunden. Udvælgelseskomitéen rådgives af fagfolk fra forvaltningen. Der kan indkaldes yderligere ekstern fagrådgivning efter behov.
På baggrund af de nævnte udvælgelseskriterier vælges det projekt, der vurderes at opfylde betingelserne bedst.

Kontakt

Vibeke Holmbo, Team Plan
9611 7646
planafdelingen@holstebro.dk