Boligbyggegrunde ved Struervej, Holstebro

Slagterigrunden

 

Byggegrund Vest 1, består af et areal på ca. 5175 m²

Byggegrund Vest 2, består af et areal på ca. 4330 m²


Bemærk, at byggegrund Vest 1 og 2 sælges samlet. 


 

 

 

 

Kort over område

Byggegrunde til salg

De byggegrunde, Holstebro Kommune tilbyder, er rummelige og velegnede til erhverv, boliger og fællesskab. Der er mulighed for at skabe moderne, attraktive boliger, som vil tiltrække beboere med en forkærlighed for kulturelt og historisk værdifulde omgivelser, samt grønne arealer midt i hjertet af Holstebro.
Byggegrundene er beliggende i bydel på slagterigrunden i Holstebro, matrikel nr. 12cæ, Holstebro Markjorder fra Hjerm. Området er delt op i byggegrunde, og de forskellige udstykninger kan ses i Bilag 1.

Forsyningsforhold

Byggegrundene sælges med de rettigheder og pligter, der knyttes til ejendommene.
Ejendommene skal separatkloakeres, og spildevand skal tilsluttes fællesprivat kloak ved henholdsvis Struervej og Hjalmer Sørensens vej. Regnvand fra disse byggegrunde skal afledes til ledning i Struervej.  

Da området er udlagt som privat kloakopland i Spildevandsplanen, er deltagelse i privat spildevandslaug en forudsætning for kloakering.
 

Fjernvarme

Området er udlagt til kollektiv varmeforsyning med tilslutningspligt til fjernvarme iht. Varmeforsyningsloven og forsynes med fjernvarme. Kommunen har efter § 9, stk. 3 i Bek. nr. 705 af 23/5 2022 pligt til at dispensere fra tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning, hvis byggeriet opfylder bygningsreglementets klassifikationskrav til lavenergibyggeri.

Kontakt

Rebecca Nørby, Team Plan
tm@holstebro.dk