Samrådet Holstebro

Samrådet Holstebro er det samlede talerør spejdere, FDF´ere, religiøse og politiske foreninger i Holstebro Kommune.

Samrådets formål:

  • Fremme foreningernes vilkår i kommunen.
  • Arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for udøvelse af forskellige aktiviteter og mødeformer.
  • Virke for et godt forhold mellem foreningerne.
  • Varetage foreningernes interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

 

Samrådets bestyrelse består af 5 valgte personer fra foreningerne, som er på valg hvert andet år, delvis 3 og 2 personer. Valget foregår på repræsentantskabsmødet i marts måned.

Bestyrelsen er samrådets daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Repræsentantskabsmødet er samrådets øverste myndighed, hvor alle organisationer kan møde op med ledere og eller bestyrelsesmedlemmer fra foreningen til:

  • en orientering om hvilke udfordringer og opgaver, der er i den enkelte forening.
  • at delagtiggøre samrådet i aktuelle problemstillinger i foreningen
  • at komme med ideer til kurser

Repræsentantskabsmødet er det forum, hvor din forening kan klæde samrådet på til at viderebringe udfordringer og problematikker til forvaltningen, og være tovholder på at der bliver fulgt op på det.

  • Vi er foreningernes talerør overfor forvaltning og politikere
  • Vi har som bestyrelse brug for at din forening er repræsenteret til det årlige repræsentantskabsmøde, så I kan få jeres ideer gjort til virkelighed
  • Vi har som samråd brug for at være i løbende dialog med jer som foreninger, så vi kan klæde forvaltning og politikere på til at støtte foreningslivet på bedste måde

Formand for Samrådet

Christian Fredsgaard
Tlf. 40420372
chrfredsgaard@gmail.com