Databeskyttelse - Tandplejen

Når vi behandler dine oplysninger har vi stort fokus på, at oplysningerne behandles sikkert, og ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

Dataansvarlig

Holstebro Kommune er dataansvarlig, hvis du er hjemhørende i Holstebro Kommune. Lemvig Kommune er dataansvarlig, hvis du er hjemhørende i Lemvig Kommune.

Lemvig Kommune driver Tandplejen Nordvestjylland for borgere både i Lemvig og Holstebro Kommune. Lemvig Kommune behandler derfor personoplysninger på alle borgere tilknyttet Tandplejen Nordvestjylland. Tandplejen Nordvestjylland kan kontaktes på telefon:

Lemvig: 9663 1800 
Holstebro: 9663 6000

Håndtering af data

Når du modtager behandling hos Tandplejen Nordvestjylland, behandler vi dine personoplysninger. Vi behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for din behandling. Oplysningerne behandles med hjemmel i Sundhedsloven.

Hvis du er hjemhørende i Holstebro Kommune, vil dit fulde navn fremgå på en skærm, når du møder op hos tandplejen. Skærmen bruges til at registrere din ankomst. Når du har registreret dig, vil dit navn forsvinde fra skærmen. Hvis du har navne- og adressebeskyttelse, bliver dit navn aldrig vist på skærmen.

Dine personoplysninger behandles i hele den tidsperiode, hvor du er tilknyttet Tandplejen Nordvestjylland. Oplysninger slettes 10 år efter behandlingsforholdet er ophørt jf. journaliseringspligten i Sundhedsloven.

Du kan til enhver tid benytte dig af dine rettigheder som registreret jf. Databeskyttelsesforordningen – herunder bl.a. retten til indsigt. Rettighederne udøves ved at kontakte Tandplejen Nordvestjylland eller din kommunes Databeskyttelsesrådgiver.

Mere om databehandling

holstebro.dk/databeskyttelse kan du se de forskellige områder og læse mere om dine rettigheder og vores håndtering af dine oplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver

Databeskyttelsesrådgiver

Lemvig Kommunes Databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på dpo@lemvig.dk eller 9663 1080.
Holstebro Kommunes Databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på dpo@holstebro.dk eller 9611 7518.