Grundvand og drikkevand

Her kan du finde oplysninger om, hvordan vi bruger og beskytter grundvand og drikkevand i Holstebro Kommune.

Boringer og vandindvinding

Her kan du søge om indvindingstilladelse og finde oplysninger om bl.a., hvordan en boring skal være indrettet, og hvornår og hvordan en boring skal sløjfes.

Drikkevand

Her kan du finde oplysninger om dit vandværk og læse hvilke regler der gælder, hvis du har din egen drikkevandsboring. Du kan ligeledes finde oplysninger om tilslutning til vandværk, eller hvordan du skal læse og forstå dine vandanalyser.

Grundvandssænkning

Her kan du søge om tilladelse til grundvandssænkning og finde oplysninger om, hvordan du skal gør det.

Beskyttelse og benyttelse

Her kan du læse om beskyttelse af grundvandet i kommunes Indsatsplan samt om benyttelse af drikkevandet i Vandforsyningsplanen.