Grundvand og drikkevand

Her kan du finde oplysninger om, hvordan vi bruger og beskytter grundvand og drikkevand i Holstebro Kommune.

Login

Du har modtaget indberetningsbrevet for 2021 i din Digitale Postkasse. Øverst i højre hjørne af brevet finder du dine login oplysninger for 2021 indberetningen. Du skal kun skrive enten anlægsnummer eller CVR-nummer, når du logger ind - ellers kan du få en fejlmelding.

Har du spørgsmål, eller har du ikke modtaget brev i din Digitale Postkasse med login-oplysninger fra kommunen, kan du kontakte os på vandindberetning@holstebro.dk.
 

Indberet vandforbrug

Sidste frist for indberetning er 1. februar 2022.

Husk - Indberet både for anlæg og boring

For at din indberetning kan godkendes, skal du sikre, at der er indberettet både på dit anlæg og på hver enkelt boring. 

Den indberettede vandmængde på anlægget skal være identisk med den samlede sum af indberetningen for de enkelte boringer på dit anlæg.  

Kun én boring

Har du fx kun én boring, skal indberettet vandmængde på anlægget være identisk med indberettet mængde på boringen.

Et anlæg

Et anlæg er en overordnet enhed med en eller flere boringer tilknyttet.

Fejlmelding ved indberetning

Har du fået en fejlmelding ved indberetningen, skal du trykke på gem på sidste side, før ændringer bliver registreret og en evt. fejlmelding forsvinder. Herefter skal du trykke godkend. 

Har du fx kun én boring, skal indberettet vandmængde på anlægget være identisk med indberettet mængde på boringen.

Boringer og vandindvinding

Her kan du søge om indvindingstilladelse og finde oplysninger om bl.a., hvordan en boring skal være indrettet, og hvornår og hvordan en boring skal sløjfes.

Drikkevand

Her kan du finde oplysninger om dit vandværk og læse hvilke regler der gælder, hvis du har din egen drikkevandsboring. Du kan ligeledes finde oplysninger om tilslutning til vandværk, eller hvordan du skal læse og forstå dine vandanalyser.

Grundvandssænkning

Her kan du søge om tilladelse til grundvandssænkning og finde oplysninger om, hvordan du skal gør det.

Beskyttelse og benyttelse

Her kan du læse om beskyttelse af grundvandet i kommunes Indsatsplan samt om benyttelse af drikkevandet i Vandforsyningsplanen.