Vielse og ægteskab

Når I vil giftes

I skal søge om en prøvelsesattest hos kommunen ved at udfylde en ægteskabserklæring, hvis du og din partner begge opfylder mindst ét af nedenstående kriterier:

  • er dansk statsborger eller nordisk statsborger
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen

Udfyld digital ægteskabserklæring her

Billede af Holstebro Byrådssal

Udenlandsk statsborger

Hvis I ikke begge opfylder mindst ét af de oplistede kriterierne, skal I søge om en prøvelsesattest hos Familieretshuset.

Gå til familieretshuset.dk

Prøvelsesattesten er som udgangspunkt gyldig i fire måneder.

Ægteskabserklæring og prøvelsesattest

Når vi har modtaget jeres ægteskabserklæring, undersøger vi, om betingelserne for ægteskab er i orden. Er de det, laver vi en prøvelsesattest til jer. Sagsbehandlingstiden er cirka en uge.

Hvis I skal vies et andet sted end på Rådhuset, sender vi prøvelsesattesten til jer. 
I skal selv sende prøvelsesattesten videre til den myndighed, som skal vie jer.

Prøvelsesattesten er som udgangspunkt gyldig i fire måneder.

Vielse på Holstebro Rådhus

Mandag - onsdag kl. 8:30 - 15:00
Torsdag kl. 8:30 - 16:30
Fredag kl. 8:30 - 13:30
Lørdag kl. 10:00 - 12:00

Vielsen foretages af en giftefoged, og skal overværes af to vidner. På hverdage kan vi stille vidner til rådighed, men på lørdage skal I selv medbringe vidner.

Der bliver sat 30 minutter af til vielsen, og I må gerne fotografere. Der må ikke kastes med ris indenfor.

Vielse i kirke

Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes.

I skal medbringe og aflevere prøvelsesattesten, som I får tilsendt efter at have udfyldt en ægteskabserklæring.

Læs mere på folkekirkens hjemmeside

Billede af hænder med ringe

Navneændring på bryllupsdagen

Det er jeres bopælssogn og ikke kommunen, der behandler jeres ansøgninger om navneændring.

Det er gratis at ændre navne i forbindelse med bryllupsdagen. 

Ansøg om navneændring her

Hvis I ønsker at se, hvilket sogn I tilhører, kan I finde det på sogneportalen

Vielse i udlandet

Det er myndighederne i det land, hvor I skal giftes, der kan oplyse jer om, hvad I skal medbringe af dokumenter. 

Som hovedregel kan det være en god ide, at I medbringer en ægteskabsattest, som I får tilsendt ved at udfylde en ægteskabserklæring. 

Er I blevet gift i udlandet og ønsker vielsen registreret i Danmark, skal I henvende jer til folkeregisteret.

Registreret partnerskab

I 2012 blev ægteskabsloven ændret til, at det ikke længere er muligt at indgå registreret partnerskab i Danmark.

Vielse uanset parternes køn kan dermed foregå enten på rådhuset eller i folkekirken. 

Hvis I ønsker jeres registrerede partnerskab omdannet til et ægteskab, skal I udfylde en blanket og sende den til den kommune, hvor partnerskabet er indgået.
Udfyld blanket her

Holstebro Kommune - godt at vide

Øvrige danske kommuner kan foretage borgerlige vielser i Holstebro Kommune uden at søge tilladelse, hvis vielsen finder sted i naturen, private haver, på privatadresser eller lignende steder.

Regler der gælder for området, skal overholdes. Kræver området tilladelse, skal disse søges og godkendes.