Holstebro Byråd

Dagsordener og referater

Vær opmærksom på, at der går 24 timer fra dagsordenen/referatet bliver offentliggjort, til du kan se bilagene.

Se byrådets dagsordener og referater

Abonner på dagsordener og referater

Få besked når der er nye dagsordener og referater

Byrådet holder møder i byrådssalen på Holstebro Rådhus. Byrådsmøderne er offentlige og kan - med undtagelse af den lukkede del - overværes af alle.​

 • Tirsdag den 31. januar kl. 17:00 
 • Tirsdag den 28. februar kl. 17:00
 • Tirsdag den 28. marts kl. 17:00 
 • Tirsdag den 25. april kl. 17:00 
 • Tirsdag den 30. maj kl. 17:00 
 • Tirsdag den 20. juni kl. 17:00
 • Tirsdag den 29. august kl. 17:00
 • Tirsdag den 19. september kl. 17:00
 • Tirsdag den 10. oktober kl. 17:00
 • Tirsdag den 21. november kl. 17:00
 • Tirsdag den 19. december kl. 17:00

Byrådet holder møder i byrådssalen på Holstebro Rådhus. Byrådsmøderne er offentlige og kan - med undtagelse af den lukkede del - overværes af alle.​

 • Tirsdag den 30. januar kl. 17:00 
 • Tirsdag den 27. februar kl. 17:00
 • Tirsdag den 19. marts kl. 17:00 
 • Tirsdag den 23. april kl. 17:00 
 • Tirsdag den 21. maj kl. 17:00 
 • Tirsdag den 25. juni kl. 17:00
 • Tirsdag den 27. august kl. 17:00
 • Tirsdag den 17. september kl. 17:00
 • Tirsdag den 8. oktober kl. 17:00
 • Tirsdag den 19. november kl. 17:00
 • Tirsdag den 17. december kl. 17:00

H.C. Østerby (A) - h.c.osterby@holstebro.dk

Klaus Flæng (A) - klaus.flaeng@holstebro.dk

Lene Dybdal (A) - lene.dybdal@holstebro.dk

Dorthe Pia Hansen (A) - dorthe.pia.hansen@holstebro.dk

Simon Tang (A) - simon.tang.politiker@holstebro.dk

Jytte Dideriksen (A) - jytte.dideriksen.politiker@holstebro.dk

Henrik Pagh Mortensen (A) - henrik.pagh.mortensen@holstebro.dk

Per Albertsen (A) - per.albertsen@holstebro.dk

Kasper B. G. Lauritsen (A) - kasper.b.g.lauritsen@holstebro.dk

Dennis Thiesen (A) - dennis.thiesen@holstebro.dk

Søren Frøstrup-Agger (A) - soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk

 

Kenneth Tønning (V) - kenneth.tonning@holstebro.dk

Erling M. Pedersen (V) - erling.m.pedersen@holstebro.dk

Per N. Mortensen (V) - per.n.mortensen@holstebro.dk

Jesper Hebsgaard Pedersen (V) - jesper.h.pedersen@holstebro.dk

Bibi Mundbjerg (V) - bibi.mundbjerg.politiker@holstebro.dk

Leif Brøgger (V) - leif.broegger@holstebro.dk

Finn Thøgersen (V) - finn.thogersen@holstebro.dk

Finn Orvad (V) - finn.orvad@holstebro.dk

Jens Kristian Hedegaard (V) - jens.kristian.hedegaard@holstebro.dk

 

Torben Gudiksen (B) - torben.gudiksen@holstebro.dk

Lone Kjær Hein (B) - lone.hein.politiker@holstebro.dk

 

Pernille Bloch (C) - pernille.bloch@holstebro.dk

Karsten E. Olesen (C) - Karsten.e.olesen@holstebro.dk

 

Karsten Filsø (F) - karsten.filso@holstebro.dk

Annette Dietz (F) - annette.dietz.politiker@holstebro.dk

 

Søren Olesen (O) - soren.olesen@holstebro.dk

Medlemmer af byrådet

H.C. Østerby (A)

Borgmester

Alle partier i Holstebro Byråd er enige om følgende punkter i perioden 2022-2025

Vi skal i de næste 4 år have fokus på vækst, udvikling og bosætning. Derfor skal der i 2022 nedsættes et udvalg, som inden udgangen af juni 2022 kan komme med et oplæg til strategier og indsatser på området. 

I den kommende byrådsperiode, skal vi være blandt de bedste i landet i erhvervsvenlighed, og  Erhvervsforum Holstebro skal i den sammenhæng bringes aktivt i spil.

På ældreområdet skal rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i fokus i den kommende periode, der skal arbejdes med selvstyrende teams, og der skal arbejdes med ledelsesstrukturen således at ledelsesspændet på plejecentrene bliver mindre.

Det er et fælles ansvar for partierne, at det generelle serviceniveau på ældreområdet skal fastholdes, hvilket kun kan opnås, hvis området i den kommende periode tilføres flere midler.

På Børne- og Familieområdet skal der i den næste periode arbejdes målrettet på børns trivsel, fokus på kerneopgaven og afbureaukratisering. På det specialiserede Børne- og Ungeområde skal den faglige indsats styrkes i det udførende led i skoler og dagtilbud.

Der skal i 2022 laves en analyse af kapaciteten på skoler og dagtilbud i Mejdal-Halgaard og i Mejrup/Hornshøj-området, og der skal arbejdes på at få den fremtidige kapacitet afstemt med den fremtidige befolkningsudvikling i begge områder.

I denne valgperiode skal der arbejdes målrettet på at styrke den grønne dagsorden. Inddragelsen af borgere og virksomheder er vigtig og skal ske i DK2020 regi. Denne samlede indsats skal gavne natur og klima samtidig med grøn jobskabelse og fokus på grønne uddannelser.

Trivsel og arbejdsglæde kommer i høj grad af at man lykkes med sin opgave. I Holstebro Kommune er opgaverne mangfoldige – og de har alle det til fælles, at den enkelte borgers oplevelse af at få en god service er helt centralt.

Vi har tillid til at vores medarbejdere ved hvad god service er, og vi vil derfor i den kommende periode have fokus på at styrke den decentrale beslutningskompetence.

Her kan du se de tidligere borgmestre i Holstebro Kommune og de gamle Ulfborg-Vemb og Vinderup Kommuner.

Holstebro Kommune

Borgmestre i Holstebro Kommune fra 1834 og frem til i dag:

 • 1834 – 1847: C. N. Petersen
 • 1859 – 1868: Alfr. P. Olsen
 • 1870 – 1878: H. N. Becker
 • 1878 – 1885: V. F. Borup
 • 1885 – 1893: H. A. H. D’ Aüchamp
 • 1893 – 1901: A. Hänschel
 • 1901 – 1910: J. V. Jørgensen
 • 1910 – 1921: A. Bierfreund
 • 1921 – 1929: P. Dircks
 • 1929 – 1938: K. M. Lorentzen
 • 1938 – 1946: Hjalmar Sørensen
 • 1946 – 1958: D. P. Jensen
 • 1958 – 1962: Niels Bjerre
 • 1962 – 1964: P. Funder Larsen
 • 1964 – 1981: Kaj K. Nielsen
 • 1982 – 1985: A. J. S. C. Jensen
 • 1986 – 1989: Kurt Nygaard
 • 1990 – 1993: Anders Poulsen
 • 1994 – 2001: Kurt Nygaard
 • 2002 – 2009: Arne Lægaard
 • 2010 -: H.C. Østerby

Ulfborg-Vemb

Borgmestre i Ulfborg-Vemb Kommune fra 1970 og frem til kommunesammenlægningen i 2007:

 • 1970 - 1984: Termann Nordsmark
 • 1984 - 1999: Kaj Brink Nielsen
 • 1999 - 2006: Niels Kr. Jensen

Vinderup

Borgmestre i Vinderup Kommune fra 1970 og frem til kommunesammenlægningen i 2007:

 • 1970 - 1973: Edvard Pedersen
 • 1973 - 1974: Steen Bjerre
 • 1974 - 1978: Jens Peder Hedegaard
 • 1978 - 1985: Steen Bjerre
 • 1986 - 1997: Peder Damtoft Mikkelsen
 • 1998 - 2006: Holger Hedegaard

Medlemmerne af Holstebro Byråd får vederlag for at sidde i byrådet og i de politiske udvalg under byrådet. Vederlagene er fastlagt i vederlagsbekendtgørelsen

Derudover er nogle af byrådets medlemmer udpeget til hverv og poster, som de også får vederlag for. Disse vederlag skal ifølge kommunestyrelsesloven § 16 e offentliggøres. Offentliggørelsen af det foregående års vederlag skal ske inden udgangen af første kvartal hvert år. Nedenstående er en liste over hvilke hverv, de politiske repræsentanter er udpeget til, og hvor meget de fik for det i 2022.

Dorthe Pia Hansen

 • Konstitueret næstformand for bestyrelsen for FGU Skolen, 1.189,31 kr.

Finn Orvad

 • Medlem af bestyrelsen for Vestforsyning A/S, 66.486,96 kr.
 • Medlem af bestyrelsen for MEC Biogas, 18.837,36 kr.
 • Medlem af bestyrelsen for MEC Bioheat&Power, 18.837,36 kr.

Finn Thøgersen

 • Medlem af bestyrelsen for Energnist, 4.800 kr.
 • Medlem af bestyrelsen for Nomi4s, 26.300 kr.

H. C. Østerby

 • Medlem af bestyrelsen for Holstebro-Struer Havn, 25.052 kr.
 • Medlem af KL udvalg, 32.700 kr.
 • Medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, 71.301 kr.
 • Medlem af bestyrelsen for Sampension, 134.451 kr.
 • Medlem af bestyrelsen for Sport Event Danmark, 153.048 kr.

Jens Kristian Hedegaard

 • Medlem af bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner, 24.000 kr.
 • Medlem af KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, 9.050,46 kr.

Jesper Hebsgaard Pedersen

 • Næstformand for Skatteankenævnet, 22.748,22 kr.

Jytte Ø. Dideriksen

 • Næstformand for Social & Sundhedsskolen, Herning, 24.540 kr.

Karsten Filsø

 • Medlem af bestyrelsen for MEC Biogas, 18.837 kr.
 • Medlem af bestyrelsen for MEC Bioheat&Power, 18.837 kr.
 • Medlem af KL Klimahandlingsudvalg, 26.618 kr.
 • Næstformand for bestyrelsen for Vestforsyning A/S, 132.974 kr.

Kenneth Tønning

 • Medlem af repræsentantskabet for Midttrafik, 880 kr.

Lene Dybdal

 • Næstformand for Idræts og Fritidsfaciliteter i Danmark, IFFD, 7.500,00 kr.

Per Albertsen

 • Medlem af bestyrelsen for Vestforsyning A/S, 66.486,96 kr.

Pernille Bloch

 • Formand for bestyrelsen for Vestforsyning A/S, 265.947,96 kr.
 • Formand for MEC Biogas, 75.349,68 kr.
 • Formand for MEC Bioheat&Power, 75.349,68 kr.

Peter Søgaard Højbjerg Gudmundsen (Suppleant under Karsten Filsøs orlov)

 • Bestyrelsesmedlem i Nomi4s, 2.640 kr.

Søren Olesen

 • Medlem af bestyrelsen for Vestforsyning A/S, 66.486,96 kr