Holstebro Byråd

Dagsordener og referater

Vær opmærksom på, at der går 24 timer fra dagsordenen/referatet bliver offentliggjort, til du kan se bilagene.

Se byrådets dagsordener og referater

Abonner på dagsordener og referater

Få besked når der er nye dagsordener og referater

Byrådet holder møder i byrådssalen på Holstebro Rådhus. Byrådsmøderne er offentlige og kan - med undtagelse af den lukkede del - overværes af alle.​

 • Tirsdag den 25. januar kl. 17:00 
 • Tirsdag den 22. februar kl. 17:00
 • Tirsdag den 15. marts kl. 17:00 
 • Tirsdag den 26. april kl. 17:00 
 • Tirsdag den 17. maj kl. 17:00 
 • Tirsdag den 21. juni kl. 17:00
 • Tirsdag den 23. august kl. 17:00
 • Tirsdag den 20. september kl. 17:00
 • Tirsdag den 11. oktober kl. 17:00
 • Tirsdag den 15. november kl. 17:00
 • Tirsdag den 20. december kl. 17:00

Byrådet holder møder i byrådssalen på Holstebro Rådhus. Byrådsmøderne er offentlige og kan - med undtagelse af den lukkede del - overværes af alle.​

 • Tirsdag den 31. januar kl. 17:00 
 • Tirsdag den 28. februar kl. 17:00
 • Tirsdag den 28. marts kl. 17:00 
 • Tirsdag den 25. april kl. 17:00 
 • Tirsdag den 23. maj kl. 17:00 
 • Tirsdag den 20. juni kl. 17:00
 • Tirsdag den 29. august kl. 17:00
 • Tirsdag den 19. september kl. 17:00
 • Tirsdag den 10. oktober kl. 17:00
 • Tirsdag den 21. november kl. 17:00
 • Tirsdag den 19. december kl. 17:00

Medlemmer af byrådet

H.C. Østerby (A)

Borgmester

Alle partier i Holstebro Byråd er enige om følgende punkter i perioden 2022-2025

Vi skal i de næste 4 år have fokus på vækst, udvikling og bosætning. Derfor skal der i 2022 nedsættes et udvalg, som inden udgangen af juni 2022 kan komme med et oplæg til strategier og indsatser på området. 

I den kommende byrådsperiode, skal vi være blandt de bedste i landet i erhvervsvenlighed, og  Erhvervsforum Holstebro skal i den sammenhæng bringes aktivt i spil.

På ældreområdet skal rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i fokus i den kommende periode, der skal arbejdes med selvstyrende teams, og der skal arbejdes med ledelsesstrukturen således at ledelsesspændet på plejecentrene bliver mindre.

Det er et fælles ansvar for partierne, at det generelle serviceniveau på ældreområdet skal fastholdes, hvilket kun kan opnås, hvis området i den kommende periode tilføres flere midler.

På Børne- og Familieområdet skal der i den næste periode arbejdes målrettet på børns trivsel, fokus på kerneopgaven og afbureaukratisering. På det specialiserede Børne- og Ungeområde skal den faglige indsats styrkes i det udførende led i skoler og dagtilbud.

Der skal i 2022 laves en analyse af kapaciteten på skoler og dagtilbud i Mejdal-Halgaard og i Mejrup/Hornshøj-området, og der skal arbejdes på at få den fremtidige kapacitet afstemt med den fremtidige befolkningsudvikling i begge områder.

I denne valgperiode skal der arbejdes målrettet på at styrke den grønne dagsorden. Inddragelsen af borgere og virksomheder er vigtig og skal ske i DK2020 regi. Denne samlede indsats skal gavne natur og klima samtidig med grøn jobskabelse og fokus på grønne uddannelser.

Trivsel og arbejdsglæde kommer i høj grad af at man lykkes med sin opgave. I Holstebro Kommune er opgaverne mangfoldige – og de har alle det til fælles, at den enkelte borgers oplevelse af at få en god service er helt centralt.

Vi har tillid til at vores medarbejdere ved hvad god service er, og vi vil derfor i den kommende periode have fokus på at styrke den decentrale beslutningskompetence.

Her kan du se de tidligere borgmestre i Holstebro Kommune og de gamle Ulfborg-Vemb og Vinderup Kommuner.

Holstebro Kommune

Borgmestre i Holstebro Kommune fra 1834 og frem til i dag:

 • 1834 – 1847: C. N. Petersen
 • 1859 – 1868: Alfr. P. Olsen
 • 1870 – 1878: H. N. Becker
 • 1878 – 1885: V. F. Borup
 • 1885 – 1893: H. A. H. D’ Aüchamp
 • 1893 – 1901: A. Hänschel
 • 1901 – 1910: J. V. Jørgensen
 • 1910 – 1921: A. Bierfreund
 • 1921 – 1929: P. Dircks
 • 1929 – 1938: K. M. Lorentzen
 • 1938 – 1946: Hjalmar Sørensen
 • 1946 – 1958: D. P. Jensen
 • 1958 – 1962: Niels Bjerre
 • 1962 – 1964: P. Funder Larsen
 • 1964 – 1981: Kaj K. Nielsen
 • 1982 – 1985: A. J. S. C. Jensen
 • 1986 – 1989: Kurt Nygaard
 • 1990 – 1993: Anders Poulsen
 • 1994 – 2001: Kurt Nygaard
 • 2002 – 2009: Arne Lægaard
 • 2010 -: H.C. Østerby

Ulfborg-Vemb

Borgmestre i Ulfborg-Vemb Kommune fra 1970 og frem til kommunesammenlægningen i 2007:

 • 1970 - 1984: Termann Nordsmark
 • 1984 - 1999: Kaj Brink Nielsen
 • 1999 - 2006: Niels Kr. Jensen

Vinderup

Borgmestre i Vinderup Kommune fra 1970 og frem til kommunesammenlægningen i 2007:

 • 1970 - 1973: Edvard Pedersen
 • 1973 - 1974: Steen Bjerre
 • 1974 - 1978: Jens Peder Hedegaard
 • 1978 - 1985: Steen Bjerre
 • 1986 - 1997: Peder Damtoft Mikkelsen
 • 1998 - 2006: Holger Hedegaard

Fra kommunesammenlægningen i 2007 og frem til i dag.

Ali Al Maanaki (A)

 • Blev ikke genvalgt ved kommunalvalget i 2017
 • 180 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2013
 • Blev ikke genvalgt ved kommunalvalget i 2005 og 2009
 • 345 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2001
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 2002 - 2005

Anne Lise Holst Jensen (F) 

 • Blev ikke genvalgt ved kommunalvalget i 2013
 • 349 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2013
 • 752 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2009
 • 472 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2005
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 2002
 • Valgt til Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro i 2006

Annette Lind (A)

 • Genopstillede ikke ved kommunalvalget i 2013
 • 511 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2009
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 2010

Arne Lægaard (V)

 • Blev ikke genvalgt ved kommunalvalget i 2013
 • 312 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2013
 • 2623 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2009
 • 1931 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2005
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 1998
 • Valgt til Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro i 2006

Arne Nielsen (K)

 • Genopstillede ikke ved kommunalvalget i 2009
 • 577 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2005
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 1982
 • Valgt til Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro i 2006

Canan Dogan (A)

 • Genopstillede ikke ved kommunalvalget i 2013
 • 236 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2009
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 2010

Eigil Bodilsen (V)

 • Genopstillede ikke ved kommunalvalget i 2009
 • 450 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2005
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 2002
 • Valgt til Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro i 2006

Eli Vium (O)

 • Genopstillede ikke ved kommunalvalget i 2017
 • 597 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2013
 • 1362 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2009
 • 456 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2005
 • Valgt første gang til Kommunalbestyrelsen i Ulfborg-Vemb i 1982 -1985 og genvalgt i 1990
 • Valgt til Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro i 2006

Fouad Saleh Karnib (B)

 • Blev ikke genvalgt ved kommunalvalget i 2009 og 2013
 • 8 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2013
 • 237 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2009
 • 299 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2005
 • Valgt første gang til Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro i 2006

Gubber Kristensen (A)

 • Blev ikke genvalgt ved kommunalvalget i 2013
 • 214 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2013
 • 195 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2009
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 2010

Holger Hedegaard (V)

 • Genopstillede ikke ved kommunalvalget i 2013
 • 575 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2009
 • 1427 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2005
 • Valgt første gang til Kommunalbestyrelsen i Vinderup i 1986 - 1989 og genvalgt i 1994
 • Valgt til Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro i 2006

Jens N. Ebbensgaard (V)

 • Blev ikke genvalgt ved kommunalvalget i 2009 og 2013
 • 108 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2013
 • 246 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2009
 • 380 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2005
 • Valgt første gang til Kommunalbestyrelsen i Ulfborg-Vemb i 1990
 • Valgt til Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro i 2006

Jens Otto Nystrup (A)

 • Blev ikke genvalgt ved kommunalvalget i 2013
 • 147 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2013
 • 226 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2009
 • 303 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2005
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 1978 (1978-1985 og 1990-1997)
 • Valgt til Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro i 2006

John Thorsø (C)

 • Blev ikke genvalgt ved kommunalvalget i 2013
 • 354 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2013
 • 2067 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2009
 • 1282 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2005
 • Valg første gang til Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro i 2006

Kim Bak Kristensen (V)

 • Blev ikke genvalgt ved kommunalvalget i 2017
 • 357 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2013
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 2002 - 2006

Kirsten Linde (A) 

 • Genopstillede ikke ved kommunalvalget i 2009
 • 352 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2005
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 1998-2001
 • Valgt til Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro i 2006

Kurt Nygaard (A)

 • Genopstillede ikke ved kommunalvalget i 2009
 • 1176 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2005
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 1978
 • Valgt til Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro i 2006

Leif Brøgger (V)

 • Blev ikke genvalgt ved kommunalvalget i 2017
 • 337 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2013
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 2014

Lizzie Sørensen (A)

 • Genopstillede ikke ved kommunalvalget i 2009
 • 346 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2005
 • Valgt første gang til Kommunalbestyrelsen i Ulfborg-Vemb i 1992
 • Valg til Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro i 2006

Mathilde Traberg (V)

 • Genopstillede ikke ved kommunalvalget i 2013
 • 317 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2009
 • 428 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2005
 • Valgt første gang til Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro i 2006

Morten Flæng (A)

 • Genopstillede ikke ved kommunalvalget i 2013
 • 457 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2009
 • 510 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2005
 • Valgt første gang til Kommunalbestyrelsen i Vinderup i 1992
 • Valg til Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro i 2006

Niels Krawack (F)

 • Blev ikke genvalgt ved kommunalvalget i 2013
 • 169 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2013
 • 330 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2009
 • Valgt første gang til Kommunalbestyrelsen i Vinderup i 1994 - 2006
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 2010

Niels Kr. Jensen (V)

 • Genopstillede ikke ved kommunalvalget i 2009
 • 563 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2005
 • Valgt første gang til Kommunalbestyrelsen i Ulfborg-Vemb i 1982
 • Valgt til Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro i 2006

Ole Stride (V)

 • Genopstillede ikke ved kommunalvalget i 2009
 • 282 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2005
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 1990
 • Valgt til Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro i 2006

Susanne Bjerre (V)

 • Genopstillede ikke ved kommunalvalget i 2009
 • 513 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2005
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 1994
 • Valgt til Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro i 2006

Susanne Funch (A)

 • Blev ikke genvalgt ved kommunalvalget i 2017
 • 216 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2013
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 2014

Susanne Thiim (A)

 • Blev ikke genvalgt ved kommunalvalget i 2013
 • 17 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2013
 • 228 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2009
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 2010

Sven Erik Ramsgaard (V)

 • Genopstillede ikke ved kommunalvalget i 2009
 • 318 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2005
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 2002
 • Valgt til Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro i 2006

Thomas Danielsen (V)

 • Genopstillede ikke ved kommunalvalget i 2013
 • 495 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2009
 • 314 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2005
 • Valg første gang til Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro i 2006

Ulla Tørnæs (V)

 • Udtrådt af Byrådet pr. 18. november 2015
 • 3303 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2013
 • Valgt første gang til Holstebro Byråd i 2014

Medlemmerne af Holstebro Byråd får vederlag for at sidde i byrådet og i de politiske udvalg under byrådet. Vederlagene er fastlagt i vederlagsbekendtgørelsen

Derudover er nogle af byrådets medlemmer udpeget til hverv og poster, som de også får vederlag for. Disse vederlag skal ifølge loven offentliggøres. Nedenstående er en foreløbig liste over, hvilke hverv dine politiske repræsentanter er udpeget til, og hvor meget de fik for det i 2021.

Per Albertsen 

 • Medlem af bestyrelsen for Vestforsyning A/S, 65.000,00kr. 

Lene Dybdal

 • Næstformand Idræts og Fritidsfaciliteter i Danmark, IFFD, 7.500,00 kr.

Jens Kristian Hedegaard

 • Medlem af bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner, 24.000,00 kr. 
 • KL's Sundheds- og Ældreudvalg, 35.003,56 kr. 

Jesper Hebsgaard Pedersen

 • Medlem af havnebestyrelsen Holstebro-Struer Havn, 13.558,68 kr. 

Pernille Bloch

 • Medlem af bestyrelsen for Vestforsyning A/S, 65.000,00 kr. 

Søren Olesen

 • Medlem af bestyrelsen for Vestforsyning A/S, 65.000,00 kr.

Finn Thøgersen

 • Medlem af bestyrelsen for Energist, 14.895 Kr.
 • Medlem af bestyrelsen for Nomi4s, 4.730 Kr.

Leif Brøgger

 • Medlem af bestyrelsen for Newco, 20.000 Kr.

H. C. Østerby

 • Medlem af bestyrelsen for Holstebro Struer Havn, 24.568 Kr.
 • Medlem af KL udvalg, 35.174 Kr.
 • Medlem af bestyrelsen for Midtjyllands Lufthavn, 57.373 Kr.
 • Medlem af bestyrelsen for Sport Event DK, 166.902 Kr.

Styrelsesloven § 16 e, foreskriver, at medlemmer af kommunalbestyrelser skal offentliggøre størrelsen af deres vederlag. Loven gælder også for kommunalt ansatte, som er udpeget af kommunen til sådanne hverv. Offentliggørelsen af det foregående års vederlag skal ske inden udgangen af første kvartal hvert år.