Torben Gudiksen (B) - 1. viceborgmester

 

Mail-ikon torben.gudiksen@holstebro.dk

Mobil-ikon Mobil 25852403
 

Download-ikon Pressebilleder

 

(Portræt opdateret i 2022)

 • Torben Gudiksen, Vinderup, født i 1967
 • Født i Bjert ved Vinderup
 • Gift med Bente, der er budgetkonsulent i Økonomi og Regnskab i Holstebro Kommune. De har tre børn – Mathias, der er 25 år, Dicte, der er 18 år, og Malthe, der er 15 år
 • Udlært i Sparekassen SDS i Vinderup. Senere ansat i Unibank/Nordea og Vinderup Bank/Salling Bank. Nu ansat i Vestjysk Bank i Holstebro, hvor han er privatkunderådgiver
 • Medlem af kommunalbestyrelsen i Vinderup for Det Radikale Venstre i perioden 2002-2006
 • Medlem af Holstebro Byråd for Det Radikale Venstre siden kommunesammenlægningen i 2007
 • Medlem af Økonomiudvalget, formand for Erhverv- og Turismeudvalget og 1. viceborgmester
 • Torben har altid været foreningsmenneske. I fritiden spiller han padel og håndbold på serie 2 (elevatorholdet) i Vinderup Håndbold., ”men på grund af byrådsarbejdet bliver det ikke til så meget mere”. På 32. år er Torben kasserer i Vinderup Skytteforening, revisor Vinderup Borger- og Håndværkerforening, bestyrelsesmedlem SuperBrugsen Vinderup og med i styregruppen for ”Bystuen” i Vinderup.

Torben bærer faklen videre

Helt fra gammel tid har Skive-Vinderup egnen været Det Radikale Venstres højborg i Danmark. Det er på de kanter, at partiet gennem årene har stået stærkest og har fostret mange repræsentanter i både landspolitik og lokalpolitik. Et eksempel er faderen Verner Gudiksen, der bl.a. var medlem af kommunalbestyrelsen i Vinderup i 32 år.

Partiet har stadig en repræsentant i lokalpolitik fra Vinderup, og han hedder fortsat Gudiksen. Torben fører traditionen videre, tog over efter faderen i den lokale kommunalbestyrelse i 2002 og har været med i Holstebro Byråd lige siden kommunesammenlægningen.

Spisebordet og lokaletilskud

Fra barnsben er jeg opflasket med politik. Jeg har oplevet mange politiske diskussioner omkring spisebordet i mit barndomshjem. Det var dér min politiske interesse blev vakt, siger Torben.

Den direkte anledning til, at han i sin tid blev opstillet til kommunalbestyrelsen i Vinderup, kom dog fra en anden plads end den ved spisebordet.

Som formand, kasserer og mangeårigt bestyrelsesmedlem for den lokale håndboldklub var jeg med til at slå til lyd for, at det kommunale lokaletilskud til foreningerne skulle sættes op. Det var mærkesagen i min første valgkamp, og tilskuddet BLEV efterfølgende sat op, understreger Torben.

Familien er alfa og omega

Kommunalpolitik er i indeværende byrådsperiode kommet til fylde endnu mere i Torbens dagligdag. Tre ”tunge” poster i byrådet – 1. viceborgmester, medlem af økonomiudvalget og formand for Erhvervs- og Turismeudvalget - kræver både sin tid og detaljeret planlægning i kalenderen. Faktisk så meget, at han er gået ned på en firedages uge i jobbet som kunderådgiver i Vestjysk Bank.

Det skylder jeg både banken og min familie. Som politiker skal man huske, at der står en familie bagved. Den er alfa og omega. Når jeg af og til har været til møder flere aftener i træk, kan jeg da godt føle, at det kunne være dejligt at have tid til noget andet. Men jeg brænder for politik. Det er det, jeg gerne vil, siger Torben.

Tidligere har det mest tidskrævende været posten som formand for Børne- og Familieudvalget. I udvalget var den store udfordring de to tidligere perioder, at få en ny skolestruktur på plads og få indført minimumsnormeringer. Der var der enighed om i byrådet. Nu er det formandsposten på Erhvervs- og Turismeområde, der bliver sat i højsædet. Her er opgaven at skabe vækst, udvikling, nye arbejdspladser og større skatteindtægter i Holstebro Kommune. Og det ser han frem til i samarbejde med erhvervslivet, udvalget, forvaltningen og byrådet. Og pointerer: Det kan kun ske i samarbejde.   

Lige nu har han ikke ambitioner om andet end kommunalpolitik. Dog vil han ikke afvise, at han på et tidspunkt kunne føle sig fristet til at gå efter en post i landspolitik.

Syv skarpe til Torben

 • Den største begivenhed i dit liv: Da vores børn blev født
 • Dit yndlingssted i Holstebro Kommune: I Vinderup Hallerne for at se familien eller selv dyrke sport. 
 • Din livret: En god bøf fra grillen i gode venners lag
 • Din favoritmusik: ”Minds of 99”, ”Carpark North” og “Nephew”, men også ”80’er musik”, ”Pink Floyd” og ”Dire Straits”. Og så det der er i min pladesamling
 • Din favoritbog: ”Marco Effekten” af Jussi Adler-Olsen
 • Din favoritfilm: De tre ”Godfather”-film
 • Dit favorit-rejsemål: Mallorca, Norditalien og Kroatien
 • 842 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2021
 • 898 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2017
 • 917 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2013
 • 666 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2009
 • 425 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2005
 • Valgt første gang til Kommunalbestyrelsen i Vinderup 2002
 • Valgt til Sammenlægningsudvalget for Ny Holstebro i 2006