Storparceller i Ålykkeparken, Vinderup

Salgspriser eksklusiv moms

Storparcel A, Ålykkeparken 5-9, 1286 m2

Storparcel B, Ålykkeparken 11-19, 1989 m2

Storparcel C, Ålykkeparken 18-24, 1731 m2

Storparcel D, Ålykkeparken 10-16, 1829 m2

Storparcel E, Ålykkeparken 2-8, 1857 m2


Storparcellerne sælges for 474 kr. pr. m2 eksklusiv moms

Se stort kort
Se erhvervsgrunde på Tværmosevej i Vinderup
Se erhvervsgrunde i Vinderup Vest
Se byggegrunde på Ålykkevænget Vinderup

Materiale

Købsaftale 
Lokalplan 
Orienterende jordbundsundersøgelse
Koteplan 
Måleblad 
Vedtægter for Grundejerforening er under udarbejdelse

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7684
teknik.miljoe@holstebro.dk

Reservér eller køb en storparcel

Det er muligt at reservere en storparcel i 4 uger. I områder med mindre efterspørgsel vil der være mulighed for at forlænge reservationen med 4 uger, såfremt der ikke er andre der er interesseret i grunden.
Det er gratis at reservere en storparcel. 

Du kan ringe eller skrive til os, hvor du oplyser hvilken storparcel du ønsker at reservere.

Ved et køb vil Holstebro Kommune sende dig en købsaftale, som du skal underskrive og returnere inden 14 dage.

Anvendelse og profil

Arealerne må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række-, dobbelt- og kædehuse) og må højest opføres i to etager. 

Godt at vide

Stamvejen til storparcel D og E bliver først etableret, når storparcellerne er solgt.

Få ’ålykke’ tæt på by, natur og kulturhistorie

Vinderup er kendt for sit trygge børneliv, foreningernes sammenhold – og en gæstfrihed, der bygger bro mellem folk. Og menneskelig aktivitet er der både nutidige og historiske spor af lige uden for døren.

Ålykkevænget og Ålykkeparken er nemlig både en tidligere sportsplads og gammelt vikingeland, hvor fortidsminder fra tidligere tiders beboere bliver markeret med stensætninger inde i det rekreative område med naturlegeplads. Der er sheltere med bålhytte i nærheden, og der kommer udsigtsbakker over den gamle vikingeboplads og engområdet med fredskov mod øst. 

Udstykningen ligger i byens østlige udkant ned til Svenstrup Å, der er et beskyttet vandløb.

 

Vikingerne på Nørgårdsvej

Længe inden jernbanen kom til Vinderup og byen opstod som stationsby, havde vikingerne fundet sig godt til rette ved Nørgårdsvej og det lille vandløb.
Lige her, hvor der i dag ligger et regnvandsbassin og grønne arealer, lå der nemlig i vikingetiden (750 – 1050 e. Kr.) en lille samling af gårde – måske en lille landsby.

Arkæologerne har fundet sporene efter ni langhuse, som har rummet beboelser og stalde for landsbyens beboere og deres husdyr. Der blev også fundet ti grubehuse, som er små værkstedshytter, hvor vikingerne har udført forskelligt håndværk og håndarbejde. Her blev der fremstillet tekstil til tøj og sejl til skibe, samt smykker, våben og hverdagens redskaber.

Ved Nørgårdsvej har vikingerne kunnet dyrke jorden og holde husdyr, og ved det lille vandløb har de kunnet fiske – så den lille vikingeboplads er et fint eksempel på den helt almindelige levevis i vikingetiden. Vikingerne er kendte for deres mange togter og udenlandsrejser, og arkæologerne kan da også se, at vikingerne fra Nørgårdsvej har haft udenlandske handelsforbindelser. Der blev nemlig fundet rester af kogekar i klæbersten, som var en kendt importvare fra Norge i vikingetiden.  

En by der har det hele

Hvis du bygger og bor i Vinderup, kommer du også tæt på Limfjorden og de bølgende istidslandskaber med kendte attraktioner som Handbjerg Marina, Hjerl Hede, Stubbergård og Flynder Sø. 

Men vigtigst af alt kommer du til en by, der har det hele. En hyggelig handelsgade med alt lige fra apotek og bager til cykelshop og bolighus. Der er svømmehal, bibliotek, borgerservice, lystanlæg, et historisk hotel og en årlig byfestival, der hylder den gode smag med en kærlig hilsen til byens store fjerkræslagteri. 

I Vinderup fylder handel, erhverv og service langt mere, end man kan forvente ud fra stationsbyens størrelse. Store erhvervsområder med bl.a. møbelfabrikker, slagteri, ingeniørfirma, trykkeri og produktion af stilladser, teknikhuse og master.

Læs om byen på Vinderup.dk eller  Vinderup Handelsforenings hjemmeside.

Vinderup – en rigtig stationsby

Vinderup er kommunens næststørste by med over 3.100 indbyggere og mange offentlige servicefunktioner, detailhandel og erhvervsområder.
Byen ligger kun 20 minutter fra Holstebromotorvejen.

Indbyggertallet stiger støt i byen, der f.eks. har sit egen afdeling af borgerservice, bibliotek, kulturskole, stadion og svømmehal.

Byen har to børneinstitutioner, folkeskole og privat skole, der også driver folkeskolens overbygning og 10. klasse.