Storparceller i Ålykkeparken, Vinderup

Mindstepriser eksklusiv moms

Storparcel A, Ålykkeparken 5-9, 1286 m2

Storparcel B, Ålykkeparken 11-19, 1989 m2

Storparcel C, Ålykkeparken 18-24, 1731 m2

Storparcel D, Ålykkeparken 10-16, 1829 m2

Storparcel E, Ålykkeparken 2-8, 1857 m2


Storparcellerne sælges for 474 kr. pr. m2 eksklusiv moms

Se stort kort
Se byggegrunde på Ålykkevænget Vinderup

Sådan sker salget

Byggegrundene kan besigtiges fra lørdag den 11. juli, hvor der også vil være sat husnumre på grundene. 
I uge 30-31 vil der blive lagt asfalt på vejene.

1 runde, udbudsrunde

Vil du købe en storparcel, skal du udfylde og sende et tilbudsskema, som Borgmesterkontoret skal have modtaget senest onsdag, den 5. august 2020, kl. 10.00.
Af skemaet skal det fremgå, hvilken kontantpris du tilbyder. Mærk kuverten: ”Tilbud – storparcel Vinderup”.

2 runde, lodtrækningsrunde

Der er lodtrækning af de resterende storparceller torsdag den 3. september 2020, kl. 16.45 i byrådssalen på Holstebro Rådhus, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro. 
Ved lodtrækningen bliver der indsamlet sedler/lodder med købers navn på, og der bliver efterfølgende trukket lod om, hvem der må vælge en storparcel. Storparcellerne sælges her til mindsteprisen.

Det/de navne som står på sedlen/loddet, er også det/de navne, som storparcellen skal tinglyses med i første omgang.

3 runde, almindelig reservation og salg

Efter lodtrækningsrunden vil kommunens hjemmeside blive opdateret, og det vil nu være muligt at se hvilke storparceller der er til salg og kan reserveres.

Man kan i første omgang reservere en storparcel i en måned. Er man efterfølgende ikke klar til et køb, har man mulighed for, at forlænge reservationen i yderligere en måned, men denne anden måneds reservation er på betingelse af, at er der venteliste, eller kommer der andre som er interesseret i storparcellen i denne anden måned, så bliver man kontaktet, og får cirka tre dage til at træffe afgørelse, om man ønsker at købe.
Reserveringen af en storparcel er gratis.

Anvendelse og profil

Arealerne må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række-, dobbelt- og kædehuse) og må højest opføres i to etager. 

Godt at vide

Stamvejen til storparcel D og E bliver først etableret, når storparcellerne er solgt.

Få ’ålykke’ tæt på by, natur og kulturhistorie

Vinderup er kendt for sit trygge børneliv, foreningernes sammenhold – og en gæstfrihed, der bygger bro mellem folk. Og menneskelig aktivitet er der både nutidige og historiske spor af lige uden for døren.

Ålykkevænget og Ålykkeparken er nemlig både en tidligere sportsplads og gammelt vikingeland, hvor fortidsminder fra tidligere tiders beboere bliver markeret med stensætninger inde i det rekreative område med naturlegeplads. Der er sheltere med bålhytte i nærheden, og der kommer udsigtsbakker over den gamle vikingeboplads og engområdet med fredskov mod øst. 

Udstykningen ligger i byens østlige udkant ned til Svenstrup Å, der er et beskyttet vandløb.

 

En by der har det hele

Hvis du bygger og bor i Vinderup, kommer du også tæt på Limfjorden og de bølgende istidslandskaber med kendte attraktioner som Handbjerg Marina, Hjerl Hede, Stubbergård og Flynder Sø. 

Men vigtigst af alt kommer du til en by, der har det hele. En hyggelig handelsgade med alt lige fra apotek og bager til cykelshop og bolighus. Der er svømmehal, bibliotek, borgerservice, lystanlæg, et historisk hotel og en årlig byfestival, der hylder den gode smag med en kærlig hilsen til byens store fjerkræslagteri. 

I Vinderup fylder handel, erhverv og service langt mere, end man kan forvente ud fra stationsbyens størrelse. Store erhvervsområder med bl.a. møbelfabrikker, slagteri, ingeniørfirma, trykkeri og produktion af stilladser, teknikhuse og master.

Læs om byen på Vinderup.dk eller  Vinderup Handelsforenings hjemmeside.

Vinderup – en rigtig stationsby

Vinderup er kommunens næststørste by med over 3.100 indbyggere og mange offentlige servicefunktioner, detailhandel og erhvervsområder.
Byen ligger kun 20 minutter fra Holstebromotorvejen.

Indbyggertallet stiger støt i byen, der f.eks. har sit egen afdeling af borgerservice, bibliotek, kulturskole, stadion og svømmehal.

Byen har to børneinstitutioner, folkeskole og privat skole, der også driver folkeskolens overbygning og 10. klasse.

Byfornyelse indbyder til ophold

Den lokale brugs og boligforening har sammen med kommunen skabt et nyt torv og byrum med adgang til aktivitetsområdet Down Town Vinderup 

Se mere om fremtidsplaner og projekter i midtbyplanen for Vinderup.

Ligesom mange andre steder i Holstebro Kommune, er det foreningerne der skaber områdets fremdrift og aktiviteter for borgerne. Du kan se nogle af dem i Vinderupkalenderen.

Materiale

Købsaftale 
Lokalplan 
Orienterende jordbundsundersøgelse
Koteplan 
Måleblad 
Vedtægter for Grundejerforening er under udarbejdelse

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7684
teknik.miljoe@holstebro.dk

keyboard_arrow_up