Ansøgning om vandhuller

Her kan du søge om, at få lov til at anlægge eller ændre en sø eller et vandhul.

Brand i kornmark

Ansøgning om vandhuller og søer

Hvis du vil anlægge eller ændre søer og vandhuller, skal du have en tilladelse fra kommunen. Med ’ændring’ menes for eksempel oprensning, ændring af formen, sløjfning eller udsætning af ænder og fisk i eksisterende vandhuller.

Tilladelse til ny anlæg eller ændring af søer og vandhuller skal normalt meddeles af Holstebro Kommune.
 

Ansøg om etablering af vandhul

 

I vandhulsfolderen findes en masse gode råd om hvordan man anlægger et godt og smukt vandhul, og godkendelsesprocedure mv. er også beskrevet. 

Teknik og Miljø

Natur

mail Send sikker besked

phone 96117564

Kirkestræde 11
7500 Holstebro