Plads til naturen

Vi giver naturen mere plads ved at sikre naturindhold i kommunens planlægning, drift og formidlingsaktiviteter. Hvert år gennemfører kommunen nye projekter med henblik på at sikre levevilkårene for dyr og vilde planter.

Naturen mangler plads

Vi holder af naturen i Holstebro Kommune, og arbejder hver dag for at bevare og forbedre naturens vilkår – for vores skyld, men allermest for de vilde arter af dyr, planter og svampe, som vi skal dele pladsen med.

Vi holder øje med de vigtigste naturlokaliteter og har stor fokus på de sjældne og rødlistede arter. Den lysåbne natur plejes mange steder med helårsgræsning, hvor hårdføre kreaturer spiser det, der er til rådighed året rundt, og skaber plads til sjældne arter.

Vi kan skabe mere og bedre natur

Vi genslynger vandløb, så de naturlige forhold genoprettes, og skaber bedre levevilkår for fisk, vandplanter og vandløbets smådyr.

I de bynære skove og grønne områder har vi fokus på at skabe levesteder for fugle, insekter og vilde blomster.  

Og i Naturpark Nissum Fjord og Geopark Vestjylland arbejder vi med naturindsatser i krydsfeltet mellem natur, kultur og mennesker. Dette arbejde formidles blandt andet ved Tvis Mølle Naturlaboratorium.

Naturlokalitet med mange arter af rødlistede pattedyr, insekter, højere planter og mosser.

Vild med natur

Eksempler på indsatser der forbedrer biodiversitet

Billedet viser knopurt med bier ved Parkvej i Holstebro.

Vilde Byer

Driften af det grønne i byen

Naturlokalitet med mange arter af rødlistede pattedyr, insekter, højere planter og mosser.

Vildere Skov

Holstebro kommune ejer og drifter ca. 1300 ha skov.

Svampetur ved Skovlund

Vilde oplevelser

Formidling af friluftsmuligheder

Billedet viser Tvis Mølle haveanlæg.

Vilde borgere

Hvad kan du selv gøre for at øge biodiversiteten?
Inddragelse af borgere og virksomheder.

Billedet af moseperlemorsommerfugl

Strategi for Natur og Biodiversitet 

Læs mere om Strategi for Natur og Biodiversitet. 

Hjælp insekterne

Hvilke planter er gode for insekterne? Her kan du lære nogle af de insektvenlige planter at kende.