Flyt til Holstebro – også hvis du har mere end to ben

Vi holder af naturen i Holstebro Kommune, og arbejder hver dag for at bevare og forbedre naturens vilkår – for vores skyld, men allermest for de vilde arter af dyr, planter og svampe, som vi skal dele pladsen med.

Vi holder øje med de vigtigste naturlokaliteter og har stor fokus på de sjældne og rødlistede arter. Den lysåbne natur plejes mange steder med helårsgræsning, hvor hårdføre kreaturer spiser det, der er til rådighed året rundt, og skaber plads til sjældne arter.

Vi genslynger vandløb, så de naturlige forhold genoprettes, og skaber bedre levevilkår for fisk, vandplanter og vandløbets smådyr.

I de bynære skove og grønne områder har vi fokus på at skabe levesteder for fugle, insekter og vilde blomster.  

Og i Naturpark Nissum Fjord og Geopark Vestjylland arbejder vi med naturindsatser i krydsfeltet mellem natur, kultur og mennesker. Dette arbejde formidles blandt andet ved Tvis Mølle Naturlaboratorium.

Billedet af moseperlemorsommerfugl

Strategi for Natur og Biodiversitet 

Læs mere om Strategi for Natur og Biodiversitet. 

Billedet viser knopurt med bier ved Parkvej i Holstebro.

Vilde Byer

Driften af det grønne i byen

Naturlokalitet med mange arter af rødlistede pattedyr, insekter, højere planter og mosser.

Vild med natur

Eksempler på indsatser der forbedrer biodiversitet

Svampetur ved Skovlund

Vilde oplevelser

Formidling af friluftsmuligheder

Billedet viser Tvis Mølle haveanlæg.

Vilde borgere

Inddragelse af borgere og virksomheder

Billedet af strandtudse

Test din vilde viden

Quiz om om dyr, svampe og planter