Madservice

Hvordan bliver du visiteret til madservice og hvem kan levere mad ud til dit hjem?

Madservice

Madservice er til dig, der ikke selv er i stand til at lave varm mad og / eller er i stand til, at opfylde dine behov for en sund og ernæringsrig kost grundet nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Så har vi mulighed for at hjælpe dig.

Kvalitetsstandarden under personlig og praktisk hjælp:

Denne indsats skal dække dit behov for ernæringsrigtig og færdiglavet mad til døren.

Formålet er at sikre, at du får en sund og ernæringsrig kost, når du ikke selv kan dække dit behov. 

Der er 3 leverandører til madudbringning i hele Holstebro Kommune.

Disse leverandører er:

Er du pensionist og har du lyst til at spise sammen med andre, er du velkommen til at benytte Holstebro Kommunes café i Ulfborg.

Du kan læse mere her:

Ønsker du yderligere information om madserviceordningen og levering af mad, skal du kontakte Myndighed Hjemmehjælp og Boliger

Social og Sundhed

Myndighed Hjemmehjælp og boliger

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114950

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag:

Visitator kan træffes fra kl. 08.30 - 09.30 og administration fra kl. 09.30 til 11.30.