Rottehandleplan for forebyggelse og bekæmpelse i Holstebro Kommune 2019

Holstebro Kommune vil med denne handleplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter give en generel beskrivelse af den kommunale rottebekæmpelse. Handleplanen er et forpligtende værktøj, som skal være med til at sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i hele Holstebro Kommune.

For at understøtte handleplanen har Holstebro Kommune valgt tre fokusområder, som vil være centrale for den årlige planlægning af forskellige forebyggelses- og bekæmpelsesinitiativer. De tre fokusområder er:

  • Sikring af effektiv rottebekæmpelse
  • Kommunikation og information til kommunens borgere
  • Forebyggelse af rotteforekomst

I henhold til lovgivningen skal den enkelte kommune, som minimum, revidere handleplan for den kommunale rottebekæmpelse hvert tredje år. Holstebro Kommune vil i stedet foretage en årlig evaluering og planlægning af gennemførte og nye initiativer, for at fastholde og styrke engagementet og dermed sikre implementering af planlagte initiativer. Den årlige evaluering vil foreligge som en aktivitetsplan, som hvert år forelægges Natur-, Miljø- og Klimaudvalget. På kommunens hjemmeside vil en kort opsummering af besluttede nye tiltag være tilgængelig.

Derfor vil selve handleplanen kun blive revideret, i det omfang Holstebro Kommune vurderer, at de tre fokusområder ikke længere er centrale for den effektive kommunale rottebekæmpelse eller hvis retningslinjerne for privat rottebekæmpelse ændres.


keyboard_arrow_up