Rottehandleplan for forebyggelse og bekæmpelse

  • Print
  • Forstør tekst

Denne handleplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter giver en generel beskrivelse af den kommunale rottebekæmpelse. Handleplanen er et forpligtende værktøj, som skal være med til at sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i hele kommunen.

For at understøtte handleplanen har vi valgt tre fokusområder, som vil være centrale for den årlige planlægning af forskellige forebyggelses- og bekæmpelsesinitiativer. De tre fokusområder er:

  • Sikring af effektiv rottebekæmpelse
  • Kommunikation og information til kommunens borgere
  • Forebyggelse af rotteforekomst

I henhold til lovgivningen skal den enkelte kommune, som minimum, revidere handleplan for den kommunale rottebekæmpelse hvert tredje år. Vi vil i stedet foretage en årlig evaluering og planlægning af gennemførte og nye initiativer, for at fastholde og styrke engagementet og dermed sikre implementering af planlagte initiativer. Den årlige evaluering vil foreligge som en aktivitetsplan, som hvert år forelægges Natur-, Miljø- og Klimaudvalget. 

Derfor vil selve handleplanen kun blive revideret, i det omfang vi vurderer, at de tre fokusområder ikke længere er centrale for den effektive kommunale rottebekæmpelse eller hvis retningslinjerne for privat rottebekæmpelse ændres.


keyboard_arrow_up