Pædagog til Børne- og Familiehusene, Østervang

Børn og Unge
 • Print
 • Forstør tekst
Børne- og Familiehusene søger en pædagog 33 timer pr. uge med tiltrædelse den 1. april 2023

Børne- og Familiehusene er Holstebro kommunes samlede udførerenhed bestående af dag- og døgntilbud til børn, unge og familier. Vi er en veldrevet og velfungerende enhed med en bred vifte af tilbud til børn, unge og familier i udsatte positioner og består af fire huse beliggende på tre forskellige matrikler i Holstebro: Huset på Godthåbsvej som varetager ungevejledning og familiebehandling til børn, unge og familier - Husene på Østervang som har døgn- og aflastningstilbud til børn og unge - Malehuset som varetager praktisk, pædagogisk støtte, samværsopgaver, familiebehandling til spæd- og småbørnsfamilier samt supervision af pleje- og aflastningsfamilier.

I Børne- og Familiehusene er vi ca. 68 medarbejdere som er tværfaglig sammensat af pædagoger, ungevejledere, familiekonsulenter, supervisorer, psykologer samt praktiske og administrative medarbejdere. Vores huse har rødder i dels systemorienterede, kognitive, narrative tilgange samt manualbaserede evidens-programmer.

Den ledige stilling er på vores døgntilbud Østervang, som er godkendt til aflastning, korttids- og bopladser til børn og unge i alderen fra 2 til 23 år. Aktuelt er der i alt indskrevet 17 børn i alderen 2-17 år. Arbejdstiderne er skiftende i tidsrummet fra kl. 6.00 til 23.00 fordelt på hverdage og hver anden eller tredje weekend.

Østervang har fokus på børnenes mestringer samt inddragelse af deres forældre og primære netværk og tager afsæt i den nyeste forskning og evidensbaseret viden. Et af omdrejningspunkterne er, at børnenes ressourcer og udfordringer anskues i et systemteoretisk perspektiv, hvorfor familie og netværk spiller en central rolle i indsatsen omkring børnene.

Personalegruppen er tværfaglig sammensat og består af pædagoger, psykolog, socialrådgiver, faglærer, netværksmedarbejder, nattemedarbejdere, praktisk personale og teamleder. Vores menneskesyn er teoretisk forankret i de kognitive, interaktionistiske og systemteoretiske modeller. Den dominerende pædagogiske referenceramme er teorigrundlaget og metoderne fra KRAP.

Vi søger en pædagog der

 • har et respektfuldt, ressourcefokuseret samt inddragende børne- og familiesyn
 • er faglig velfunderet med erfaring i at arbejde på et døgntilbud eller med børn og unge i udsatte positioner
 • er stabil, omstillingsparat, initiativrig og fleksibel i sin opgaveløsning
 • kan arbejde systematisk med afsæt i de aftalte mål for børnenes ophold, herunder være optaget af dokumenterede indsatser og effekter
 • trives med aften og weekendarbejde
 • har et højt reflektionsniveau og kan sætte sin egen faglighed og forståelse ’i parentes’

Vi tilbyder

 • en spændende, udviklingsorienteret og dynamisk arbejdsplads
 • engagerede kolleger med et højt ambitionsniveau
 • et velfungerende kollegialt samarbejde
 • et arbejdsmiljø hvor tryghed, anerkendelse og samarbejde er nøgleordene
Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

fås ved henvendelse til teamleder Johnni Larsen på telefon 20 76 90 79

Ansøgningsfrist

6. februar 2023.

Vi afholder ansættelsessamtaler fredag den 10. februar.

Deadline for ansøgning

06. februar 2023 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up