Pædagog til Børne- og Familiehusene, Østervang

Børn og Unge
 • Print
 • Forstør tekst
– 37 timer pr. uge med tiltrædelse den 1. september 2022

Børne- og Familiehusene er Holstebro kommunes samlede udførerenhed bestående af dag- og døgntilbud til børn, unge og familier. Vi er en veldrevet og velfungerende enhed med en bred vifte af tilbud til børn, unge og familier i udsatte positioner og består af fire huse beliggende på tre forskellige matrikler i Holstebro: Huset på Godthåbsvej som varetager ungevejledning og familiebehandling til børn, unge og familier - Husene på Østervang som har døgn- og aflastningstilbud til børn og unge - Malehuset som varetager praktisk, pædagogisk støtte, samværsopgaver, familiebehandling til spæd og småbørnsfamilier samt supervision af pleje- og aflastningsfamilier.

I Børne- og Familiehusene er vi ca. 65 medarbejdere som er tværfaglig sammensat af pædagoger, ungevejledere, familiekonsulenter, supervisorer, psykologer samt praktiske og administrative medarbejdere. Vores huse har rødder i dels systemorienterede, kognitive, narrative tilgange samt manualbaserede evidens-programmer.

Den ledige stilling er på vores døgntilbud Østervang, som er godkendt til aflastning, korttids- og bopladser til børn og unge i alderen fra 2 til 23 år. Aktuelt er der i alt indskrevet 21 børn i alderen 2-16 år. Arbejdstiderne er skiftende i tidsrummet fra kl. 7.00 til 23.00 fordelt på hverdage og hver anden weekend.

Østervang har fokus på børnenes mestringer samt inddragelse af deres forældre og primære netværk og tager afsæt i den nyeste forskning og evidensbaseret viden. Et af omdrejningspunkterne er, at børnenes ressourcer og udfordringer anskues i et systemteoretisk perspektiv, hvorfor familie og netværk spiller en central rolle i indsatsen omkring børnene.

Personalegruppen er tværfaglig sammensat og består af pædagoger, psykolog, socialrådgiver, faglærer, netværksmedarbejder, nattemedarbejdere, praktisk personale og teamleder. Vores menneskesyn er teoretisk forankret i de kognitive, interaktionistiske og systemteoretiske modeller. Den dominerende pædagogiske referenceramme er teorigrundlaget og metoderne fra KRAP.

Vi søger en pædagog der

 • har et respektfuldt, ressourcefokuseret samt inddragende børne- og familiesyn
 • er faglig velfunderet med erfaring i at arbejde på et døgntilbud eller med børn og unge i udsatte positioner
 • er stabil, omstillingsparat, initiativrig og fleksibel i sin opgaveløsning
 • kan arbejde systematisk med afsæt i de aftalte mål for børnenes ophold, herunder være optaget af dokumenterede indsatser og effekter
 • trives med aften og weekendarbejde
 • har et højt reflektionsniveau og kan sætte sin egen faglighed og forståelse ’i parentes’

Vi tilbyder

 • en spændende, udviklingsorienteret og dynamisk arbejdsplads
 • engagerede kolleger med et højt ambitionsniveau
 • et velfungerende kollegialt samarbejde
 • et arbejdsmiljø hvor tryghed, anerkendelse og samarbejde er nøgleordene

Yderligere oplysninger

fås ved henvendelse til teamleder Johnni Larsen på telefon 20 76 90 79.

Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst.

Vi afholder ansættelsessamtaler onsdag den 6. juli 2022.

Deadline for ansøgning

01. juli 2022 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up