Refusion under jobafklaringsforløb

  • Print
  • Forstør tekst

Sådan søger du refusion under et jobafklaringsforløb

Vær opmærksom på, at modsat de fleste andre anmodninger om refusion, foregår denne anmodning ikke via NemRefusion.

Du kan hente blanketten her: DP 202H Anmodning om lønrefusion.

Blanketten skal printes, udfyldes og indsendes til Ydelsescentret, Kirkestræde 15, 7500 Holstebro eller via digital post til ydelseskontoret.

Ydelsescentret vil herefter sende et underretningsbrev til den syge medarbejder med en kopi af din anmodning.

Frist

Det er kun muligt at få refusion for den periode, der ligger indtil 3 måneder forud for fremsættelsen af kravet.

Hvorfor ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb?

Udbetaling af sygedagpenge eller refusion ophører, når der er udbetalt sygedagpenge, eller løn under sygdom i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder.

I nogle tilfælde kan der ske forlængelse af sygedagpengene, men hvis din medarbejder ikke har mulighed for forlængelse og stadig er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, overgår den sygemeldte medarbejder til et såkaldt jobafklaringsforløb.

I praksis betyder det, at sygedagpengesagen afsluttes, og udbetalingen af sygedagpenge stoppes. Der kan i stedet udbetales ressourceforløbsydelse.

Arbejdsgiversrefusionen er lavere under jobafklaringsforløb

Du kan søge om refusion for det antal timer, du udbetaler løn for, hvis du som arbejdsgiver udbetaler løn under jobafklaringsforløbet.

Ydelsen, der udbetales under jobafklaringsforløbet, er lavere end sygedagpengesatsen.

Du kan finde mere information om satser for ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

 

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 12. oktober 2023 af Mona Bank Olesen